Posts tagged ‘Middaggebed’

15 mei 2014

Seizoen 2014 geopend

door Bert van Klaveren

Seizoen 2014 van het Lange Jan Project is van start gegaan. Na de middagpauzedienst, dit seizoen steeds om 12.00 uur en vandaag geleid door Annelies Moolenaar en Krina Wattel, met Cocky Klaver aan het orgel, hield voorzitter Han Luijk om 14.00 uur de openingstoespraak. Bijna alle activiteiten gaan weer beginnen; in juli en augustus komt daar ook de rondleiding langs Middelburgse kerken en de synagoge bij.

Voorzitter Han Luijk opent het seizoen

Voorzitter Han Luijk opent het seizoen

Aansluitend werd ook de eerste tentoonstelling van het seizoen geopend. Demian Janssen, studerend aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam, heeft een expositie ingericht met werken rondom het thema Vrijheid en Recht. Daarmee geeft hij een actuele kijk op het begrip slavernij. Deze expositie sluit aan bij de expositie “Kind aan de ketting” in de kloostergangen van het Abdijcomplex ter gelegenheid van 200 jaar afschaffing van de slavenhandel. “Kind aan de ketting” besteedt aandacht aan kinderen in slavernij, vroeger en nu. Het is een bijzondere tentoonstelling van het NiNsee, het Nationaal instituut Nederlands Slavernijverleden en erfenis.

Deze diashow vereist JavaScript.


De tentoonstelling van Demian Janssen geeft een indringend beeld van moderne vormen van slavernij. Na de introductie door Han Luijk daalden de aanwezigen af naar de torenvoet waar de kunstenaar ter plaatse een toelichting gaf op zijn geëxposeerde werk.

CRT_5160

Demian Janssen geeft een toelichtinmg op zijn werk

Demian Janssen geeft een toelichting op zijn werk

Vervolgens verklaarde Han Luijk de tentoonstelling voor geopend en overhandigde Demian Janssen een presentje als aandenken aan deze dag.

CRT_5165
De tentoonstelling van Demian Janssen is tot 30 juni te bezichtigen op maandag t/m vrijdag van 10.30 – 17.00 uur en m.i.v de maand juni ook op zaterdag en zondag van 13.30 – 17.00 uur.

De openingsdag van het Lange Jan Project 2014 werd om 15.00 uur besloten met een sprankelend orgelrecital door Gerard Boot op het van Vulpen-orgel in de Koorkerk. Met het programma van Duitse en Franse barokmuziek liet hij de veelzijdigheid en klankschoonheid van dit instrument op overtuigende wijze horen.

Gerard Boot

Gerard Boot

 

10 oktober 2013

Afsluiting seizoen 2013

door Bert van Klaveren

Vandaag 10 oktober was de afsluiting van het jubileumseizoen 2013 van het Lange Jan Project. Het was een dag met bar herfstweer en dat had invloed op het aantal bezoekers. Ook het laatste miniconcert trok minder luisteraars dan gebruikelijk. Dat was jammer, want organist Gerard Boot had voor dit concert een interessant Barokprogramma samengesteld, dat hij op voortreffelijke wijze tot klinken bracht. Het was zoals één van de vaste bezoekers na afloop opmerkte “een waardige afsluiting van een mooi seizoen”.

En dat was het ook. De tentoonstelling van Wilma Veen is vanmiddag afgebroken, de laatste middagpauzedienst is geweest en de gastvrouwen hebben al hun spullen opgeborgen. Tot volgend jaar in mei een nieuw seizoen zal starten.

Gerard Boot concerteerde op het Van Vulpen-orgel

Gerard Boot geconcentreerd aan het musiceren op het Van Vulpen-orgel in de Koorkerk

30 augustus 2013

Jubileumviering Lange Jan Project

door Bert van Klaveren

In de zonovergoten Koorkerk werd op donderdag 29 augustus het 25-jarig bestaan van het Lange Jan Project gevierd. De feestelijkheden waren toegespitst op de Middagpauzedienst waarin voorging de initiatiefnemer van het Lange Jan Project ds. Joep Dubbink, in 1988 wijkpredikant van de Nieuwe Kerk, en op het Miniconcert, dat ditmaal een maxi karakter had en waarin een aantal van de ‘vaste’ musici optrad.

MIDDAGPAUZEDIENST

Onder de toren leeft de kerk…..
Iets van dat leven wordt zichtbaar in de wekelijkse middagpauzedienst.
We proberen een rustpunt te vinden in het drukke leven van alledag….
een moment van nieuwe inspiratie
.                   van bemoediging
.                   van gebed
.                   van troost.

Ds. Dubbink had als thema gekozen: Zoeken naar water

Sophie van Wouwe leidt de Middagpauzedienst in

Sophie van Wouwe leidt de Middagpauzedienst in

Water, je zult er maar om verlegen zitten.
Schoon, helder water, eerste levensbehoefte.
Voor wie werkelijk dorst heeft houdt al het andere op.
Koortsachtig zoek je naar een beek, een bron,
nergens meer aandacht voor,
niets of niemand belangrijker dan water.

Zo kan ook je leven zijn: dorstig en droog. Woestijn.
Smachten naar zin, naar betekenis, naar leven dat LEVEN mag heten,
krampachtig zoeken naar diepgang,
naar woorden die je hart raken, die je ziel ontdooien.

Of gefrusteerd opgeven, inzakken
wegkwijnen als een braakliggende tuin met verdorde planten
waar niemand naar omziet.

Er zijn plekken waar water is – maar is het drinkbaar?
Er zijn woorden waarvan ze zeggen
dat die zin aan je leven kunnen geven –
maar kun je er iets mee, lessen ze je dorst?

Inleidende zang

Willie Feytel en Henk de Buck zingen ‘Lost is my quiet’ van Purcell. Pianobegeleiding Marian Beinema.

Soms is de sleutel dichtbij, zocht je het te diep en te ver,
kon je niet vinden waar je naar dorstte, terwijl het vlakbij was;
wrakhout, overbodig ballast uit vervlogen tijden.

Oude woorden kunnen als nieuw klinken,
ze kunnen worden tot een verhaal waarin een Naam oplicht;
en het wonder kan gebeuren dat dat verhaal jouw verhaal wordt.

Water. Levend, stromend water,
beeld voor het heil van Godswege, beeld voor God zelf.
Als die naam een vraagteken is geworden
als je meer vragen hebt dan antwoorden –
er zijn plekken met water in overvloed, goed betrouwbaar water
gevulde bronnen, een veelheid aan palmen
een klein paradijs – voor even, want de weg gaat verder.

Loop ze niet voorbij, die plekken, maar kom en les je dorst
zomaar, gratis, voor niks.
Koester zulke plekken, en kom er om te halen en te brengen,
om te zorgen en te bewaren,
om elkaar en die Ene te ontmoeten.

Willie Feytel sopraan en Henk de Buck bariton

Willie Feytel sopraan en Henk de Buck bariton

Willy Gideonse begeleidt de samenzang

Willy Gideonse begeleidt de samenzang

Ds. Joep Dubbink

Ds. Joep Dubbink

Na afloop kleurrijke bloemen voor de medewerkenden

Na afloop kleurrijke bloemen voor de medewerkenden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINICONCERT

Het miniconcert was dit keer anders dan anders. Langer en met meerdere musici om daarmee een doorsnee van de gevarieerde muziek te laten klinken die in de afgelopen 25 jaar in de miniconcerten te horen is geweest. Organist Jan Wisse, sopraan Gerda Schraven met Marian Beinema aan de piano en het gitaarduo Duende zorgden voor een afwisselend programma.

Jan Wisse

Jan Wisse

Gerda Schraven en Marian Beinema

Gerda Schraven en Marian Beinema

Duende

Duende

De Koorkerk tijdens het maxi-miniconcert

De Koorkerk tijdens het maxi-miniconcert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook na afloop van het miniconcert kleurrijke bloemen voor de medewerkenden.

 

CRT_2392

CRT_2390

CRT_2393

CRT_2395

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LJP voorzitter Han Luijk blikt terug

LJP voorzitter Han Luijk blikt terug

Erik de Vries leest een ontvangen felicitatie voor

Erik de Vries leest een ontvangen felicitatie voor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarna met een gezellige receptie in de Wandelkerk deze feestelijke dag werd afgesloten.

Waarna met een gezellige receptie in de Wandelkerk deze feestelijke dag werd afgesloten.

 

De andere activiteiten van het Lange Jan Project gingen op deze jubileumdag ook door. De gastvrouwen in de Wandelkerk voorzagen de onafgebroken stroom binnenwandelende bezoekers van het Abdijcomplex van koffie en thee en zorgden ook voor het serveren van de drankjes en de heerlijke hapjes tijdens de receptie. De expositie ‘Kleurrijk’ van Lutske Strating in de Torenvoet kon bezocht worden. Marleen Ton gidste een groep mensen over het Kerkenpad langs historische godshuizen in de binnenstad van Middelburg.

Het was een Lange Jan Project dag als alle andere maar het was ook een bijzondere dag, een jubileumdag waarop in dankbaarheid werd teruggekeken op zoveel jaar gestalte geven aan het LJP motto: Onder de toren leeft de kerk. Dat was op deze dag opnieuw waar!.

 

Logo LJP 25 (3)

21 augustus 2013

Lange Jan Project viert 25-jarig bestaan

door Bert van Klaveren

Logo LJP 25 (3)Vanuit de wijkgemeente Nieuwe Kerk in Middelburg werd in 1988 de werkgroep Lange Jan opgericht. De werkgroep wilde voorstellen ontwikkelen voor een breed gebruik van het complex Nieuwe Kerk – Wandelkerk – Koorkerk. Hun uitgangspunt was dat dit complex zou functioneren als contactpunt van de kerken met de samenleving.

Joep Dubbink

Joep Dubbink

Ds. J. Dubbink was destijds de predikant van de Nieuwe Kerk en de stuwende kracht van de werkgroep.
Van meet af aan heeft de werkgroep gestreefd naar een oecumenisch karakter van het project. Vrijwel alle Middelburgse kerken stonden positief tegenover de plannen van de werkgroep. Mede door deze beide aspecten is het Lange Jan Project bij de Raad van Kerken Middelburg ondergebracht. Op donderdag 18 mei 1989 ging met het eerste middaggebed het Lange Jan Project daadwerkelijk van start.

In de loop van de afgelopen vijfentwintig jaar is er ook een vruchtbare samenwerking ontstaan met de Stichting Synagoge Middelburg; jaarlijks wordt een gezamenlijke tentoonstelling georganiseerd. De laatste jaren is boerderijgalerie ”de Osseberg” de derde locatie waar van de exposerend kunstenaar dan ook werk te zien is.
Naast 4 exposities per seizoen, een middagpauzedienst en stilteplek voorziet het Lange Jan Project ook elke donderdag in een miniconcert. Mede dankzij koffiehoek en boekentafel is een (pastoraal) gesprek goed mogelijk. Kortom, door de grote betrokkenheid en enthousiaste inzet van een grote groep vrijwilligers werden in de afgelopen 25 jaar de bezoekers van het Abdij kerk-complex niet alleen attent gemaakt op architectonische schoonheid en de historische details van de gebouwen, maar heeft het LJP 25 jaar laten zien dat “Onder de toren de kerk leeft”. Uit het gastenboek blijkt dat elk jaar een grote groep Nederlanders maar ook vele bezoekers uit soms heel verre buitenlanden daar veel waardering voor hebben.

Donderdag 29 augustus is gekozen als datum waarop we het jubileum op de vertrouwde plek, Wandelkerk en Koorkerk, officieel willen vieren.
Het voor iedereen toegankelijke programma voor die dag ziet er in grote lijnen als volgt uit:

Middelburg - Koorkerk exterieur

  • Om 13.00 uur is er een iets langer dan gebruikelijke middagpauzedienst die zal worden geleid door ds. Joep Dubbink, die 25 jaar geleden de stuwende kracht was bij de oprichting van het LJP. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Willy Gideonse (orgel), Willy Feytel en Henk de Buck (zang), begeleid door Marian Beinema (piano).
  • De tentoonstelling in de torenvoet tijdens de jubileumviering omvat kleurrijk werk van de vroegere coördinator exposities Lutske Strating.
  • Om 15.00 uur zal het miniconcert deze dag een maximiniconcert zijn van ongeveer een uur. Het zijn vooral musici die al vele jaren acte de présence geven bij de miniconcerten: Jan Wisse (orgel), Gerda Schraven (zang) met Marian Beinema aan de piano, en het gitaarduo Duende. In een afwisselend programma brengen zij een doorsnede van wat in 25 jaar miniconcerten te beluisteren is geweest, van ernstige en vrolijke orgelmuziek, zang en pianospel tot Zuid-Amerikaanse gitaarklanken.

Aansluitend op het concert blikt de voorzitter, de heer Han Luijk terug op 25 jaar Lange Jan Project en vervolgens is er tot 17.30 uur een receptie in de Wandelkerk.

 

 

 

 

Jan Wisse

Jan Wisse

Gerda Schraven

Gerda Schraven

Marian Beinema

Marian Beinema

Wilco de Schipper

Wilco de Schipper

Henny van Kesteren

Henny van Kesteren

 

 

 

 

 

 

 

 

15 mei 2013

Jan Hiensch exposeert iconen in lood

door Bert van Klaveren

Zomerseizoen 2013 heeft haar intrede gedaan en het Lange Jan Project staat in de startblokken. Op donderdagmiddag 23 mei bent u van harte welkom om de start van het 25e jaar mee te maken.

De middagpauzedienst, die om 13.00 uur begint, wordt geleid door Annelies Moolenaar en Jeanne Heijmans.

Aansluitend wordt om 14.00 uur de expositie van beeldend kunstenaar Jan Hiensch uit Voorthuizen geopend.

De unieke ‘iconen in lood’ van Jan Hiensch laten zijn antwoorden zien op de vragen die het leven hem stelt. Verstrikt in familiegeheimen is het vroege werk van Jan doordrenkt met vergankelijkheid en dood. Nu het familiegeheim is ontsluierd, is deze zwaarte uit het leven en werk van Jan verdwenen. Zijn iconen in de kerk laten een deel van zijn proces zien.

‘Het leven mag gevierd worden’

Hervonden kind

Hervonden kind

Jan Hiensch: ‘In mijn werk staan zingevingsvragen centraal. De letterlijke zwaarte van lood heeft voor mij lang samengehangen met de zwaarte van het leven. In iconen is echter veel goud aanwezig’, legt hij uit ‘dat staat juist voor de onstoffelijke wereld, waarin het goddelijk licht straalt. In de alchemie is lood het metaal dat in goud kan veranderen. Vertaald naar mijn werk: de zwaarte – de levenslast – wordt licht. Het leven mag gevierd worden.’

Om 15 uur wordt het miniconcert verzorgd door de Rotterdamse organist Henk Groeneweg die het orgel van de Koorkerk bespeelt.

25 oktober 2012

Afsluiting seizoen 2012

door Bert van Klaveren

Vanmiddag is het seizoen 2012 van het Lange Jan Project afgesloten met een middagpauzedienst met ds. Gert Jan Smit en aan het orgel Willy Gideonse-de Buck.
Tenslotte gaven Aart en Helma Kot om 15.00 uur een mooi miniconcert met zang en orgelsoli, dat door de talrijke toehoorders zeer werd gewaardeerd.

Aart en Helma Kot tijdens het afsluitende miniconcert in de Koorkerk.

28 september 2012

Geen Lange Jan Project op 4 oktober

door Bert van Klaveren

Hoewel de Abdijkerken op donderdag 4 oktober onverwacht open zullen zijn voor het publiek, zal er op die dag geen extra projectdag worden georganiseerd. Er is dan dus geen middagpauzedienst, geen miniconcert en er zijn geen dames met het koffie- en theebuffet.

In tegenstelling tot de op het laatste miniconcert gedane mededeling blijken op 11 oktober de Wandelkerk en de Koorkerk wel open te zijn. Alleen de Nieuwe Kerk zal gesloten zijn voor het publiek. Op die datum zal het Lange Jan Project wel aktief zijn en zal het geplande programma gewoon doorgaan. Om 13.00 uur is er de Middagpauzedienst en om 15.00 uur het Miniconcert door de organist Gerard Boot.

 

20 september 2012

Een LJP middag met Wil van der Weele en Padovana

door Bert van Klaveren

Het was weer een mooie middag ‘onder de toren’. Om 13.00 uur was er de middagpauzedienst in de Koorkerk, geleid door Andrea Hummelen. Muzikale bijdragen in de vorm van liederen van Mendelssohn waren er door de sopraan Willy Feijtel en de bariton Henk de Buck, aan de piano begeleid door Marian Beinema die ook de samenzang begeleidde.

 

Wil van der Weele geeft een toelichting op haar werk. Op de achtergrond een van haar schilderijen.

Om 14.00 uur vond in de Wandelkerk de opening van de tentoonstelling met schilderijen van Wil van der Weele en beeldhouwwerk van Jaap Cok plaats. Deze expositie is de vierde en laatste van dit seizoen. Na een korte introductie door de voorzitter van het Lange Jan Project, Han Luijk, kreeg Wil van der Weele het woord om een toelichting te geven op haar schilderactiviteiten en iets te vertellen over de werken die in de torenvoet te zien zijn. Ook Jaap Cok gaf een korte toelichting op het door hem opgestelde werk.

 

 

 

 

Jaap Cok assisteert bij de toelichting op een schilderij. Rechtsonder een van de door hem tentoongestelde beelden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgens was het om 15.00 uur de beurt aan Padovana ensemble voor kamermuziek o.l.v. Bert Alderliesten om het miniconcert te verzorgen. Hun blokfluiten, cello en spinet klonken prachtig in de Koorkerk. Zij gaven net als vorig jaar een mooi concert dat door het talrijke publiek zeer werd gewaardeerd.

Padovana tijdens hun optreden in de Koorkerk

%d bloggers liken dit: