Posts tagged ‘expositie’

8 september 2014

Expositie Liesbeth Binkhorst

door Bert van Klaveren

Op donderdag 11 september 2014 wordt de vierde en laatste expositie van het Lange Jan Project seizoen 2014 geopend. In de Torenvoet grenzend aan de Wandelkerk zal een keuze worden getoond uit het werk van de Middelburgse kunstenares Liesbeth Binkhorst. De heer Theo Laurentius, voormalig kunsthandelaar in Middelburg en ook bekend van het programma Kunst & Kitsch, zal om 14.00 uur de officiële opening in de Wandelkerk verrichten.

Thema van de expositie:

“een keuze uit het werk van Liesbeth Binkhorst”

Te zien zijn de series PERSONAGES (tekeningen) en VISIONS GOTHIQUES (olieverf/doek).

Beide series zijn uit de periode ca. 1980-2005.

Voorafgaand aan de opening van de expositie wordt om 12.00 uur de middagpauzedienst verzorgd door Jannie Metselaar en Marijke Helge. Het orgel wordt bespeeld door Martin van der Bent.
Om 15.00 uur begint het miniconcert in de Koorkerk door het Trio Busser/Rootsaert (zie voorgaande bericht).

De openingstijden van de expositie in de Wandelkerk zijn op werkdagen van 10.30-17.00 uur; op zaterdag en zondag van 13.30-17.00 uur.
Te zien t/m 23 oktober 2014.

 

fotoLIESBETH BINKHORST werd opgeleid aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Haar docenten waren o.a. Henk Munnik, Cees Boldingh en Dirk van Gelder. Zij werkte zelf als docent tekenen en kunstgeschiedenis in Zeeland, vnl. aan de Hogeschool Zeeland, afdeling Pedagogische Academie.
Zij was en is tevens werkzaam als portretschilder en exposeerde haar “vrije” werk (dwz. niet haar portretopdrachten) solo op diverse plaatsen in Nederland. Zij deed mee aan groepstentoonstellingen (ook in Zeeland, met de Zeeuwse Kunstkring).
In het buitenland nam zij op uitnodiging deel aan enkele internationale exposities, o.a. Parijs (Académie des Beaux Arts, 1978, als portretschilder) en Luik (Musée Saint-Georges, Musée de l’Art Moderne, 1998). Werk van haar bevindt zich bij particulieren in Nederland, België, Engeland, Canada, U.S.A. en Israël en bij openbare instanties als het Zeeuws Museum (Collectie Provincie Zeeland), de collectie Delta (energiebedrijf) en in de Koorkerk, alle te Middelburg en bij Aquadelta te Nieuwegein.
Het karakter van haar werk kan het beste omschreven worden als abstraherend / lyrisch / expressionistisch.

 

 

Kop2

 

Na het overlijden van haar man, de musicus Leen de Broekert, op 29 juli 2009, is zij zich gaan toeleggen op het beheer van zijn muzikale erfenis. Met hulp van toegewijde vrienden gaf zij cd’s en bladmuziek van hem uit.
Ook richtte zij een muziek-educatief fonds op voor Zeeland, het Leen de Broekert-fonds.

 

 

7 augustus 2014

Bijzondere dag van het Lange Jan Project

door Bert van Klaveren

Het was weer een een mooie dag van het Lange Jan Project. In een gezellig druk Middelburg met kermis, markt, braderie met veel standwerkers en een antiek- en ambachtenmarkt was er ook veel aanloop in de Abdijkerken. En daar gebeurde weer veel moois. Middagpauzedienst, boekentafel, gastvrouwen, kerkenpad, de gebruikelijke onderdelen van zo’n Projectdag. Maar er was ook een bijzondere gebeurtenis. Er werd een fraaie tentoonstelling geopend. Jeltje Hoogenkamp exposeert tot 3 september in de Torenvoet schilderijen rond het thema Franciscus in de Lange Jan. Het Zonnelied van Sint Franciscus is de inspiratiebron voor de schilderijen die worden vergezeld door gedichten van Corrie Kopmels, in het Zeeuws (met vertaling!). Prachtig om te zien, prachtig om te lezen – kunst op hoog niveau.

Han Luijk opent de expositie van Jeltje Hoogenkamp en Corrie Kopmels

Han Luijk opent de expositie van Jeltje Hoogenkamp en Corrie Kopmels

De expositie werd geopend door Han Luijk, voorzitter van het Lange Jan Project. Corrie Kopmels las drie van haar gedichten en Broeder Dieleman zong enkele liederen. De vele aanwezigen konden daarna onder het genot van een glaasje wijn of sap de expositie bekijken, waarbij de beide kunstenaars graag met hen in gesprek gingen over het getoonde werk.

Corrie Kopmels laat een van haar gedichten horen

Corrie Kopmels leest haar gedicht

Broeder Dieleman zing een lied

Broeder Dieleman zing een lied

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandahct voor de getoonde werken

Aandacht voor de getoonde werken

 

Jeltje Hoogenkamp in gesprek met een bezoeker

Jeltje Hoogenkamp in gesprek met een bezoeker

 

Veel bezoekers waren er ook bij het aansluitende miniconcert door Jan Wisse op het Van Vulpen-orgel in de Koorkerk. Hoewel er geen organisatorische coördinatie was, konden inwoners en bezoekers van Middelburg een ware orgelestafette maken langs drie fraaie kerken in de binnenstad, waarvan de orgels achtereenvolgens werden bespeeld door de bekende Zeeuwse organisten Rudi de Munck (Oostkerk) en André Poortvliet (Gasthuiskerk). Jan Wisse sloot dit in de Koorkerk af met een afwisselend programma met aan het eind de vol verve gespeelde Final van César Franck. Een waardig slot van deze mooie dag van het Lange Jan Project.

Jan Wisse concerteert op het Van Vulpen-orgel in de Koorkerk

Jan Wisse concerteert op het Van Vulpen-orgel in de Koorkerk

 

 

31 juli 2014

Tentoonstelling Jeltje Hoogenkamp

door Bert van Klaveren

Franciscus in de Lange Jan

schilderijen: Jeltje Hoogenkamp, gedichten: Corrie Kopmels

7 augustus – 3 september 2014, Wandelkerk Middelburg (Abdijcomplex)

 

Zeven ‘broeders en zusters’ bevolken het Zonnelied (vermoedelijk lente 1225) van Sint Franciscus:
zon, maan, wind, water, vuur, aarde en dood.
Deze oerelementen horen bij ons.
Bedreigende kanten hebben ze ook (dood!) maar in principe kunnen we het er mee doen.
We hebben ze (zoals ook echte broers en zusters) niet altijd lief maar ze gaan vriendschappelijk met ons om als wij er voor open staan.

Jeltje Hoogenkamp

Jeltje Hoogenkamp (Culemborg, jarenlang in Veere) maakte zeven grote schilderijen, ingetogen en kleurrijk, bij deze grote lofzang van de man uit het dal van Spoleto.
Vormen (vierkant en rond) en kleursymboliek zijn onnadrukkelijk aanwezig.

Corrie Kopmels (dichteres afkomstig uit ’s-Gravenpolder, betrokken bij de Zeeuwse bijbelvertaling) zocht en vond de zeven basiselementen in haar Zuid-Bevelandse verleden en de natuur.
Beeld en woord versterken elkaar bij dit project.

Open: 7 augustus tot 3 september, dagelijks 11.00 – 17.00 uur.

Opening van de tentoonstelling:
Donderdag 7 augustus 14.00 uur opent Han Luijk, voorzitter van het Lange Jan Project, de expositie onder de toren. Corrie Kopmels leest gedichten en ook Jeltje Hoogenkamp is aanwezig.

 

IMG_0205 (4)

 

 

Zonnelied, afbeelding 'vuur'

Zonnelied, afbeelding ‘vuur’

 

Aansluitend om 15.00 uur orgelconcert door Jan Wisse op het Van Vulpen-orgel in de Koorkerk.

 

5 oktober 2013

Schilderijen van Wilma Veen

door Bert van Klaveren

De tentoonstelling in de Torenvoet met kleurrijke schilderijen van Wilma Veen is nog te zien t/m 10 oktober.
Adres: Koorkerkhof 1, 4331 BB Middelburg.
Openingstijden van de Abdijkerken op werkdagen van 10.30 – 17.00 uur.

CRT_2770

 

CRT_2775

30 augustus 2013

Jubileumviering Lange Jan Project

door Bert van Klaveren

In de zonovergoten Koorkerk werd op donderdag 29 augustus het 25-jarig bestaan van het Lange Jan Project gevierd. De feestelijkheden waren toegespitst op de Middagpauzedienst waarin voorging de initiatiefnemer van het Lange Jan Project ds. Joep Dubbink, in 1988 wijkpredikant van de Nieuwe Kerk, en op het Miniconcert, dat ditmaal een maxi karakter had en waarin een aantal van de ‘vaste’ musici optrad.

MIDDAGPAUZEDIENST

Onder de toren leeft de kerk…..
Iets van dat leven wordt zichtbaar in de wekelijkse middagpauzedienst.
We proberen een rustpunt te vinden in het drukke leven van alledag….
een moment van nieuwe inspiratie
.                   van bemoediging
.                   van gebed
.                   van troost.

Ds. Dubbink had als thema gekozen: Zoeken naar water

Sophie van Wouwe leidt de Middagpauzedienst in

Sophie van Wouwe leidt de Middagpauzedienst in

Water, je zult er maar om verlegen zitten.
Schoon, helder water, eerste levensbehoefte.
Voor wie werkelijk dorst heeft houdt al het andere op.
Koortsachtig zoek je naar een beek, een bron,
nergens meer aandacht voor,
niets of niemand belangrijker dan water.

Zo kan ook je leven zijn: dorstig en droog. Woestijn.
Smachten naar zin, naar betekenis, naar leven dat LEVEN mag heten,
krampachtig zoeken naar diepgang,
naar woorden die je hart raken, die je ziel ontdooien.

Of gefrusteerd opgeven, inzakken
wegkwijnen als een braakliggende tuin met verdorde planten
waar niemand naar omziet.

Er zijn plekken waar water is – maar is het drinkbaar?
Er zijn woorden waarvan ze zeggen
dat die zin aan je leven kunnen geven –
maar kun je er iets mee, lessen ze je dorst?

Inleidende zang

Willie Feytel en Henk de Buck zingen ‘Lost is my quiet’ van Purcell. Pianobegeleiding Marian Beinema.

Soms is de sleutel dichtbij, zocht je het te diep en te ver,
kon je niet vinden waar je naar dorstte, terwijl het vlakbij was;
wrakhout, overbodig ballast uit vervlogen tijden.

Oude woorden kunnen als nieuw klinken,
ze kunnen worden tot een verhaal waarin een Naam oplicht;
en het wonder kan gebeuren dat dat verhaal jouw verhaal wordt.

Water. Levend, stromend water,
beeld voor het heil van Godswege, beeld voor God zelf.
Als die naam een vraagteken is geworden
als je meer vragen hebt dan antwoorden –
er zijn plekken met water in overvloed, goed betrouwbaar water
gevulde bronnen, een veelheid aan palmen
een klein paradijs – voor even, want de weg gaat verder.

Loop ze niet voorbij, die plekken, maar kom en les je dorst
zomaar, gratis, voor niks.
Koester zulke plekken, en kom er om te halen en te brengen,
om te zorgen en te bewaren,
om elkaar en die Ene te ontmoeten.

Willie Feytel sopraan en Henk de Buck bariton

Willie Feytel sopraan en Henk de Buck bariton

Willy Gideonse begeleidt de samenzang

Willy Gideonse begeleidt de samenzang

Ds. Joep Dubbink

Ds. Joep Dubbink

Na afloop kleurrijke bloemen voor de medewerkenden

Na afloop kleurrijke bloemen voor de medewerkenden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINICONCERT

Het miniconcert was dit keer anders dan anders. Langer en met meerdere musici om daarmee een doorsnee van de gevarieerde muziek te laten klinken die in de afgelopen 25 jaar in de miniconcerten te horen is geweest. Organist Jan Wisse, sopraan Gerda Schraven met Marian Beinema aan de piano en het gitaarduo Duende zorgden voor een afwisselend programma.

Jan Wisse

Jan Wisse

Gerda Schraven en Marian Beinema

Gerda Schraven en Marian Beinema

Duende

Duende

De Koorkerk tijdens het maxi-miniconcert

De Koorkerk tijdens het maxi-miniconcert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook na afloop van het miniconcert kleurrijke bloemen voor de medewerkenden.

 

CRT_2392

CRT_2390

CRT_2393

CRT_2395

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LJP voorzitter Han Luijk blikt terug

LJP voorzitter Han Luijk blikt terug

Erik de Vries leest een ontvangen felicitatie voor

Erik de Vries leest een ontvangen felicitatie voor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarna met een gezellige receptie in de Wandelkerk deze feestelijke dag werd afgesloten.

Waarna met een gezellige receptie in de Wandelkerk deze feestelijke dag werd afgesloten.

 

De andere activiteiten van het Lange Jan Project gingen op deze jubileumdag ook door. De gastvrouwen in de Wandelkerk voorzagen de onafgebroken stroom binnenwandelende bezoekers van het Abdijcomplex van koffie en thee en zorgden ook voor het serveren van de drankjes en de heerlijke hapjes tijdens de receptie. De expositie ‘Kleurrijk’ van Lutske Strating in de Torenvoet kon bezocht worden. Marleen Ton gidste een groep mensen over het Kerkenpad langs historische godshuizen in de binnenstad van Middelburg.

Het was een Lange Jan Project dag als alle andere maar het was ook een bijzondere dag, een jubileumdag waarop in dankbaarheid werd teruggekeken op zoveel jaar gestalte geven aan het LJP motto: Onder de toren leeft de kerk. Dat was op deze dag opnieuw waar!.

 

Logo LJP 25 (3)

21 augustus 2013

Lange Jan Project viert 25-jarig bestaan

door Bert van Klaveren

Logo LJP 25 (3)Vanuit de wijkgemeente Nieuwe Kerk in Middelburg werd in 1988 de werkgroep Lange Jan opgericht. De werkgroep wilde voorstellen ontwikkelen voor een breed gebruik van het complex Nieuwe Kerk – Wandelkerk – Koorkerk. Hun uitgangspunt was dat dit complex zou functioneren als contactpunt van de kerken met de samenleving.

Joep Dubbink

Joep Dubbink

Ds. J. Dubbink was destijds de predikant van de Nieuwe Kerk en de stuwende kracht van de werkgroep.
Van meet af aan heeft de werkgroep gestreefd naar een oecumenisch karakter van het project. Vrijwel alle Middelburgse kerken stonden positief tegenover de plannen van de werkgroep. Mede door deze beide aspecten is het Lange Jan Project bij de Raad van Kerken Middelburg ondergebracht. Op donderdag 18 mei 1989 ging met het eerste middaggebed het Lange Jan Project daadwerkelijk van start.

In de loop van de afgelopen vijfentwintig jaar is er ook een vruchtbare samenwerking ontstaan met de Stichting Synagoge Middelburg; jaarlijks wordt een gezamenlijke tentoonstelling georganiseerd. De laatste jaren is boerderijgalerie ”de Osseberg” de derde locatie waar van de exposerend kunstenaar dan ook werk te zien is.
Naast 4 exposities per seizoen, een middagpauzedienst en stilteplek voorziet het Lange Jan Project ook elke donderdag in een miniconcert. Mede dankzij koffiehoek en boekentafel is een (pastoraal) gesprek goed mogelijk. Kortom, door de grote betrokkenheid en enthousiaste inzet van een grote groep vrijwilligers werden in de afgelopen 25 jaar de bezoekers van het Abdij kerk-complex niet alleen attent gemaakt op architectonische schoonheid en de historische details van de gebouwen, maar heeft het LJP 25 jaar laten zien dat “Onder de toren de kerk leeft”. Uit het gastenboek blijkt dat elk jaar een grote groep Nederlanders maar ook vele bezoekers uit soms heel verre buitenlanden daar veel waardering voor hebben.

Donderdag 29 augustus is gekozen als datum waarop we het jubileum op de vertrouwde plek, Wandelkerk en Koorkerk, officieel willen vieren.
Het voor iedereen toegankelijke programma voor die dag ziet er in grote lijnen als volgt uit:

Middelburg - Koorkerk exterieur

  • Om 13.00 uur is er een iets langer dan gebruikelijke middagpauzedienst die zal worden geleid door ds. Joep Dubbink, die 25 jaar geleden de stuwende kracht was bij de oprichting van het LJP. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Willy Gideonse (orgel), Willy Feytel en Henk de Buck (zang), begeleid door Marian Beinema (piano).
  • De tentoonstelling in de torenvoet tijdens de jubileumviering omvat kleurrijk werk van de vroegere coördinator exposities Lutske Strating.
  • Om 15.00 uur zal het miniconcert deze dag een maximiniconcert zijn van ongeveer een uur. Het zijn vooral musici die al vele jaren acte de présence geven bij de miniconcerten: Jan Wisse (orgel), Gerda Schraven (zang) met Marian Beinema aan de piano, en het gitaarduo Duende. In een afwisselend programma brengen zij een doorsnede van wat in 25 jaar miniconcerten te beluisteren is geweest, van ernstige en vrolijke orgelmuziek, zang en pianospel tot Zuid-Amerikaanse gitaarklanken.

Aansluitend op het concert blikt de voorzitter, de heer Han Luijk terug op 25 jaar Lange Jan Project en vervolgens is er tot 17.30 uur een receptie in de Wandelkerk.

 

 

 

 

Jan Wisse

Jan Wisse

Gerda Schraven

Gerda Schraven

Marian Beinema

Marian Beinema

Wilco de Schipper

Wilco de Schipper

Henny van Kesteren

Henny van Kesteren

 

 

 

 

 

 

 

 

8 augustus 2013

Tentoonstelling Lutske Strating geopend

door Bert van Klaveren

Op donderdagmiddag 8 augustus is in de Wandelkerk de tentoonstelling van Lutske Strating geopend, de derde expositie van dit seizoen. Waarnemend LJP voorzitter Hans ter Welle sprak over het bijzondere feit dat Lutske, die zelf vele jaren de tentoonstellingen van het Lange Jan Project mede heeft georganiseerd en ingericht, nu zelf haar werk in de Torenvoet exposeert. Vervolgens was het woord aan Lutske die kort memoreerde hoe zij tot schilderen gekomen is.
Over haar werk zegt zij: “Waarom schilder ik? In de eerste plaats omdat ik er plezier aan beleef, maar ook om de schoonheid van de schepping te laten zien. Intuïtief kies ik vaak voor bloemen, waarbij ik dan details uitvergroot.
Echte schoonheid is vaak heel kwetsbaar en daar kijken we nog wel eens overheen. Ik wil graag dat, wat je niet zo gauw ziet, laten zien. In mijn manier van werken kies ik gedeelten van de vorm en kleuren uit, die me raken, waar ik dan iets extra’s aan toe voeg. Dat kan bijvoorbeeld door repen stof op het doek te plakken en daar gedeeltelijk overheen te schilderen. Ook kan ik de textuur en de kleuren net iets anders weergeven, waardoor de blik van de kijker getrokken wordt. Compositie is heel belangrijk. Contrasten van licht en donker geven structuur en dieptewerking. Eenmaal begonnen laat ik het onderwerp vaak los en laat ik me door het werk inspireren”.
Tenslotte overhandigde opvolgster Diny Schuurman haar een blijk van waardering voor het werk dat Lutske voor het Lange Jan Project heeft gedaan. Daarna was er voor de aanwezigen gelegenheid af te dalen in de Torenvoet om het werk van Lutske te bekijken.

De tentoonstelling met kleurrijke schilderijen van Lutske Strating met als titel “Licht in kleur” is te zien t/m 9 september. Adres: Koorkerkhof 1, 4331 BB Middelburg. Openingstijden van de Abdijkerken op werkdagen van 10.30 – 17.00 uur, op zaterdag en zondag van 13.30 – 17.00 uur.

 

Hans ter Welle opent de tentoonstelling

Hans ter Welle opent de tentoonstelling

 

CRT_2163

Lutske Strating

 

Diny Schuurman geeft Lutske een blijk van waardering voor haar werk binnen het LJP

Diny Schuurman geeft Lutske een blijk van waardering voor haar werk binnen het LJP

 

In de Torenvoet

In de Torenvoet

 

Acryl op doek

Acryl op doek

 

 

20 september 2012

Een LJP middag met Wil van der Weele en Padovana

door Bert van Klaveren

Het was weer een mooie middag ‘onder de toren’. Om 13.00 uur was er de middagpauzedienst in de Koorkerk, geleid door Andrea Hummelen. Muzikale bijdragen in de vorm van liederen van Mendelssohn waren er door de sopraan Willy Feijtel en de bariton Henk de Buck, aan de piano begeleid door Marian Beinema die ook de samenzang begeleidde.

 

Wil van der Weele geeft een toelichting op haar werk. Op de achtergrond een van haar schilderijen.

Om 14.00 uur vond in de Wandelkerk de opening van de tentoonstelling met schilderijen van Wil van der Weele en beeldhouwwerk van Jaap Cok plaats. Deze expositie is de vierde en laatste van dit seizoen. Na een korte introductie door de voorzitter van het Lange Jan Project, Han Luijk, kreeg Wil van der Weele het woord om een toelichting te geven op haar schilderactiviteiten en iets te vertellen over de werken die in de torenvoet te zien zijn. Ook Jaap Cok gaf een korte toelichting op het door hem opgestelde werk.

 

 

 

 

Jaap Cok assisteert bij de toelichting op een schilderij. Rechtsonder een van de door hem tentoongestelde beelden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgens was het om 15.00 uur de beurt aan Padovana ensemble voor kamermuziek o.l.v. Bert Alderliesten om het miniconcert te verzorgen. Hun blokfluiten, cello en spinet klonken prachtig in de Koorkerk. Zij gaven net als vorig jaar een mooi concert dat door het talrijke publiek zeer werd gewaardeerd.

Padovana tijdens hun optreden in de Koorkerk

16 september 2012

Expositie Wil van der Weele

door Bert van Klaveren

VERBEELDEN MET VERF EN STEEN

Schilderes Wil van der Weele en haar man, beeldhouwer Jaap Cok zijn dit seizoen de laatste exposanten in het kader van het Lange Jan Project.

Wil van der Weele

Wil van der Weele zegt over zichzelf: “Met veel acrylverf gooi ik mij in mijn werk als beeldend kunstenaar. Thema’s haal ik uit het dagelijkse leven om mij heen. Simpele gebruiksvoorwerpen kunnen met humor en ernst geweldige symboliek vertegenwoordigen. Het verbeelden met verf en vaak door toepassing van de gemengdetechniekstijl – het  schilderproces is gevuld met verrassingen. Voortdurend speel ik met mijn materialen. Ik ben vrijwel autodidact. Zoals een kind leert praten. Veel doen, brabbelen en broddelen en opeens begin je te spreken, zelf iets te zeggen. Als dat wordt gezien, ben ik de koning te rijk”.

Haar eenmansbedrijfje opereert onder de naam “Art Matters”. Kunst en meer. Intussen heeft zij een stichting opgericht “Art for All”. Twee keer per jaar gaat ze met een groep kunstenaars schilderen en spelen met kinderen in moeilijke omstandigheden wereldwijd. “Dan zie je dat kunst echt iets doet voor het hart”.

Beeldhouwer Jaap Cok maakt ook deel uit van het team van “Art for All”. Hij is voortdurend verbaasd waar de steen mee te voorschijn komt. Veelzijdigheid is zijn handelsmerk. Van hem zullen in de torenvoet enkele beelden te zien zijn.

De tentoonstelling wordt geopend op donderdag 20 september 2012 om 14.00 uur in de Wandelkerk. De exposanten zijn daarbij aanwezig en zullen iets over hun werk vertellen. De geëxposeerde kunstwerken zijn te koop.

Vóór de opening wordt om 13.00 uur de middagpauzedienst verzorgd door Jenneke van den Broeke en Cora van Dijk; de muzikale begeleiding is in handen van pianiste Marian Beinema.

Na de opening van de expositie wordt om 15.00 uur het miniconcert in de Koorkerk verzorgd door Padovana, ensemble voor kamermuziek. Zie het afzonderlijke bericht over dit miniconcert.

De expositie duurt t/m 19 oktober en is geopend:
op werkdagen van 10.30 tot 17.00 uur en alleen in de maand september ook op zaterdag en zondag van 13.30 tot 17.00 uur

N.B.: In afwijking van eerdere vermelding zal de tentoonstelling van Wil van der Weele op vrijdag 19 oktober voor het laatst geopend zijn.

Zonnebloemen. Laatste glorie

9 augustus 2012

Carmen Milhous-Arendt exposeert gobelins

door Bert van Klaveren

De derde exposant van dit seizoen is Carmen Milhous-Arendt (Duitsland, 1949). Zij heeft zich gespecialiseerd in gobelin weeftechniek, textielschilderingen en acrylschilderen. Zij studeerde in 1972 af aan de Fachhochschule in Düsseldorf in de vakken tekenen, schilderen, ontwerpen, weven, gobelinweven, industriedesign en kunstgeschiedenis. Door haar huwelijk met de kunstenaar Johannes Milhous kwam ze in Zeeland terecht. Haar atelier ligt tegenover het Goese Meer.

De gobelins van Carmen Milhous-Arendt verbeelden een poëtische wereld, waarin geabstraheerde gestalten, soms ontleend aan de dans, hun weg vinden in een veelkleurige wereld. Lijn, kleur en vorm smelten samen tot voorstellingen die de fantasie van de toeschouwer prikkelen. Heldere kleuren worden afgewisseld met mooie strakke lijnen.  Voor meer informatie zie haar website  http://www.atelierpunt9.nl

De tentoonstelling in de torenvoet van de Lange Jan wordt geopend op donderdag 16 augustus om 14.00 uur en duurt tot en met maandag 17 september 2012.

Carmen Milhous-Arendt bij haar gobelin ‘Boulevard of empty heart’

De openingstijden zijn:
alle werkdagen van 10.30 tot 17.00 uur
zaterdag en zondag van 13.30 tot 17.00 uur.
(wijzigingen voorbehouden).

%d bloggers liken dit: