Archive for ‘Tentoonstelling’

4 december 2014

Korte terugblik op het seizoen 2014

door Bert van Klaveren

Tijdens de vorige maand gehouden bestuursvergadering van het Lange Jan Project is met tevredenheid teruggekeken op het voorbije seizoen. De activiteiten trokken weer een groot aantal bezoekers. Alleen de belangstelling voor het middaggebed is al een aantal jaren niet groot en de dit jaar gehanteerde gewijzigde aanvangstijd heeft hierin geen verandering gebracht. Het bestuur is van mening dat het als één van de kernactiviteiten van het Lange Jan Project desondanks doorgang moet vinden, zij het misschien in een aangepaste vorm. Daarover zal in de wintermaanden worden nagedacht.
Ook dit jaar gaf het geheel aan activiteiten na aftrek van de kosten een positieve financiële uitkomst. Aan drie goede doelen kon weer een gift worden overgemaakt. Deze keer waren dat:

  • Het Leen de Broekertfonds in Middelburg
  • Giro 555 ten behoeve van de hulpverlening bij de ebola epidemie
  • Project kindertehuis in Oeganda. Zie de toelichting op dit project hieronder na de foto.

Het zal nu een paar maanden stil zijn rond het Lange Jan Project, dus ook op deze website. De startdatum van het seizoen 2015 is vastgesteld op donderdag 21 mei.

 

CRT_6524 bw

Zicht op de Abdij met links de Lange Jan en de Koorkerk, midden vooraan de bomen op het Abdijplein met daarachter het Stadhuis. Aan de horizon rechts de duinen bij Zoutelande.

 

 

Kindertehuis Oeganda

Met de gift van het Lange Jan Project is een bijdrage geleverd aan het werk van Truus Groenendijk uit Brouwershaven. Over dit project ontvingen wij de volgende informatie:

truus_Truus Groenendijk is een gepensioneerde verpleegkundige en zij werkt volledig ‘pro deo’ in het St. Clare Health Center, een kliniek in Ocacia, een dorp in de omgeving van Soroti in het noordoosten van Oeganda. Truus ondersteunt de staf en het management van de kliniek op het gebied van management en medische zorg. Ze heeft in het health center een goed lopende diabetes poli opgezet en is onlangs gestart met een epilepsie poli.

Truus heeft nu een nieuw plan opgevat, ze wil een tehuis en een schooltje stichten voor kinderen met een verstandelijke beperking. Deze kwetsbare kinderen hebben het erg slecht in Oeganda. Ze krijgen wel te eten en te drinken, maar verder worden ze volledig aan hun lot overgelaten. Er zijn relatief veel kinderen met een verstandelijke beperking. Oorzaken zijn o.a. de thuisbevallingen in de dorpjes, waar geen medisch personeel is. Ook door cerebrale malaria is deze groep zo omvangrijk. Andere veel voorkomende problemen zijn kinderen met een waterhoofd en epilepsie.

Voor het te stichten tehuis gaat het om een groep van zo’n 25 kinderen, waarvan een aantal in heel slechte conditie, maar ook een grotere groep kinderen die ‘leerbaar’ zijn. Ze heeft de hulp van de dorpshoofden, van de plaatselijk kerk en van de plaatselijke school ingeroepen. De school is bereid voor deze kinderen een aangepast programma te ontwikkelen. Ook wil ze een geiten- en kippenfarm stichten waar de oudere kinderen kunnen werken en op die manier een nuttige bijdrage leveren aan de samenleving. De hoop is dat ouders en dorpsbewoners zo gaan inzien dat deze kinderen ook waardevolle mensen zijn en niet langer aan hun lot worden overlaten.
Truus is nu aan het inventariseren om hoeveel kinderen het gaat en wat hun handicaps en mogelijkheden zijn. Daarnaast wordt de huisvesting in orde gemaakt. De verwachting is dat medio volgend jaar de eerste kinderen hun intrek kunnen nemen in het nieuwe huis.

Als u wilt helpen is een financiële bijdrage zeer welkom. U kunt bijvoorbeeld een geit sponsoren voor de geitenfarm (kosten € 35 per stuk) of een kip voor de kippenfarm (kosten € 7 per stuk). Ook voor de inrichting van het huis en de school is nog van alles nodig, zoals bedden en schoolbanken.

U kunt u uw gift overmaken op rekening NL29 ABNA 0595156924 van de Stichting Amuria in Zeewolde ovv ‘Eyalama’. Dit betekent ‘bedankt’ in de taal van de streek. Truus is als adviseur aan deze stichting verbonden. Vergeet u vooral niet het OVV er bij te vermelden, anders is uw bijdrage niet herkenbaar en komt het terecht in de ‘grote pot’. Meer informatie over deze stichting kunt u vinden op www.amuria.nl. De stichting is ANBI geregistreerd.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Sari van Dixhoorn (s.dixhoorn@kpnplanet.nl) in Middelburg.

 

Op het consultatiebureau worden de baby's gewogen en ingeent.

Op het consultatiebureau worden de baby’s gewogen en ingeënt.

 

 

Tags:
11 september 2014

Opening expositie Liesbeth Binkhorst

door Bert van Klaveren

Onder grote belangstelling werd vanmiddag in de Wandelkerk de expositie van Liesbeth Binkhorst geopend. Hoewel zij zelf door ziekte niet aanwezig kon zijn, had zij de organisatoren van het Lange Jan Project bezworen dat de expositie door moest gaan. En zo geschiedde. Na een korte inleiding door bestuurslid Erik de Vries nam Theo Laurentius het woord. In een boeiend betoog verhaalde hij onder meer van zijn kennismaking met Liesbeth en hoe zij werden onderricht om bij het maken van een tekening het onderwerp aan het papier ‘te onttrekken’. Liesbeth heeft deze techniek zeer goed onder de knie gekregen, waarvan de op de expositie getoonde portretten getuigenis afleggen.
Nadat Erik de Vries hem had bedankt voor zijn woorden, werd iedereen de gelegenheid geboden om onder het genot van een glaasje de mooie intieme expositie in de Torenvoet te bekijken. Ook was er gelegenheid in een boek groeten en goede wensen voor herstel aan Liesbeth Brinkhorst op te schrijven. Velen maakten hiervan gebruik. Ze was er dan helaas niet, toch was ze zeer aanwezig, met haar kunst en in ieders gedachten.

 

Na de opening van de expositie gaf het klarinettrio Busser-Rootsaert een goed bezocht miniconcert in de Koorkerk. Het werd de afsluiting van weer een mooie en ook gedenkwaardige dag van het Lange jan Project.

CRT_6594

 

 

 

8 september 2014

Expositie Liesbeth Binkhorst

door Bert van Klaveren

Op donderdag 11 september 2014 wordt de vierde en laatste expositie van het Lange Jan Project seizoen 2014 geopend. In de Torenvoet grenzend aan de Wandelkerk zal een keuze worden getoond uit het werk van de Middelburgse kunstenares Liesbeth Binkhorst. De heer Theo Laurentius, voormalig kunsthandelaar in Middelburg en ook bekend van het programma Kunst & Kitsch, zal om 14.00 uur de officiële opening in de Wandelkerk verrichten.

Thema van de expositie:

“een keuze uit het werk van Liesbeth Binkhorst”

Te zien zijn de series PERSONAGES (tekeningen) en VISIONS GOTHIQUES (olieverf/doek).

Beide series zijn uit de periode ca. 1980-2005.

Voorafgaand aan de opening van de expositie wordt om 12.00 uur de middagpauzedienst verzorgd door Jannie Metselaar en Marijke Helge. Het orgel wordt bespeeld door Martin van der Bent.
Om 15.00 uur begint het miniconcert in de Koorkerk door het Trio Busser/Rootsaert (zie voorgaande bericht).

De openingstijden van de expositie in de Wandelkerk zijn op werkdagen van 10.30-17.00 uur; op zaterdag en zondag van 13.30-17.00 uur.
Te zien t/m 23 oktober 2014.

 

fotoLIESBETH BINKHORST werd opgeleid aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Haar docenten waren o.a. Henk Munnik, Cees Boldingh en Dirk van Gelder. Zij werkte zelf als docent tekenen en kunstgeschiedenis in Zeeland, vnl. aan de Hogeschool Zeeland, afdeling Pedagogische Academie.
Zij was en is tevens werkzaam als portretschilder en exposeerde haar “vrije” werk (dwz. niet haar portretopdrachten) solo op diverse plaatsen in Nederland. Zij deed mee aan groepstentoonstellingen (ook in Zeeland, met de Zeeuwse Kunstkring).
In het buitenland nam zij op uitnodiging deel aan enkele internationale exposities, o.a. Parijs (Académie des Beaux Arts, 1978, als portretschilder) en Luik (Musée Saint-Georges, Musée de l’Art Moderne, 1998). Werk van haar bevindt zich bij particulieren in Nederland, België, Engeland, Canada, U.S.A. en Israël en bij openbare instanties als het Zeeuws Museum (Collectie Provincie Zeeland), de collectie Delta (energiebedrijf) en in de Koorkerk, alle te Middelburg en bij Aquadelta te Nieuwegein.
Het karakter van haar werk kan het beste omschreven worden als abstraherend / lyrisch / expressionistisch.

 

 

Kop2

 

Na het overlijden van haar man, de musicus Leen de Broekert, op 29 juli 2009, is zij zich gaan toeleggen op het beheer van zijn muzikale erfenis. Met hulp van toegewijde vrienden gaf zij cd’s en bladmuziek van hem uit.
Ook richtte zij een muziek-educatief fonds op voor Zeeland, het Leen de Broekert-fonds.

 

 

7 augustus 2014

Bijzondere dag van het Lange Jan Project

door Bert van Klaveren

Het was weer een een mooie dag van het Lange Jan Project. In een gezellig druk Middelburg met kermis, markt, braderie met veel standwerkers en een antiek- en ambachtenmarkt was er ook veel aanloop in de Abdijkerken. En daar gebeurde weer veel moois. Middagpauzedienst, boekentafel, gastvrouwen, kerkenpad, de gebruikelijke onderdelen van zo’n Projectdag. Maar er was ook een bijzondere gebeurtenis. Er werd een fraaie tentoonstelling geopend. Jeltje Hoogenkamp exposeert tot 3 september in de Torenvoet schilderijen rond het thema Franciscus in de Lange Jan. Het Zonnelied van Sint Franciscus is de inspiratiebron voor de schilderijen die worden vergezeld door gedichten van Corrie Kopmels, in het Zeeuws (met vertaling!). Prachtig om te zien, prachtig om te lezen – kunst op hoog niveau.

Han Luijk opent de expositie van Jeltje Hoogenkamp en Corrie Kopmels

Han Luijk opent de expositie van Jeltje Hoogenkamp en Corrie Kopmels

De expositie werd geopend door Han Luijk, voorzitter van het Lange Jan Project. Corrie Kopmels las drie van haar gedichten en Broeder Dieleman zong enkele liederen. De vele aanwezigen konden daarna onder het genot van een glaasje wijn of sap de expositie bekijken, waarbij de beide kunstenaars graag met hen in gesprek gingen over het getoonde werk.

Corrie Kopmels laat een van haar gedichten horen

Corrie Kopmels leest haar gedicht

Broeder Dieleman zing een lied

Broeder Dieleman zing een lied

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandahct voor de getoonde werken

Aandacht voor de getoonde werken

 

Jeltje Hoogenkamp in gesprek met een bezoeker

Jeltje Hoogenkamp in gesprek met een bezoeker

 

Veel bezoekers waren er ook bij het aansluitende miniconcert door Jan Wisse op het Van Vulpen-orgel in de Koorkerk. Hoewel er geen organisatorische coördinatie was, konden inwoners en bezoekers van Middelburg een ware orgelestafette maken langs drie fraaie kerken in de binnenstad, waarvan de orgels achtereenvolgens werden bespeeld door de bekende Zeeuwse organisten Rudi de Munck (Oostkerk) en André Poortvliet (Gasthuiskerk). Jan Wisse sloot dit in de Koorkerk af met een afwisselend programma met aan het eind de vol verve gespeelde Final van César Franck. Een waardig slot van deze mooie dag van het Lange Jan Project.

Jan Wisse concerteert op het Van Vulpen-orgel in de Koorkerk

Jan Wisse concerteert op het Van Vulpen-orgel in de Koorkerk

 

 

31 juli 2014

Tentoonstelling Jeltje Hoogenkamp

door Bert van Klaveren

Franciscus in de Lange Jan

schilderijen: Jeltje Hoogenkamp, gedichten: Corrie Kopmels

7 augustus – 3 september 2014, Wandelkerk Middelburg (Abdijcomplex)

 

Zeven ‘broeders en zusters’ bevolken het Zonnelied (vermoedelijk lente 1225) van Sint Franciscus:
zon, maan, wind, water, vuur, aarde en dood.
Deze oerelementen horen bij ons.
Bedreigende kanten hebben ze ook (dood!) maar in principe kunnen we het er mee doen.
We hebben ze (zoals ook echte broers en zusters) niet altijd lief maar ze gaan vriendschappelijk met ons om als wij er voor open staan.

Jeltje Hoogenkamp

Jeltje Hoogenkamp (Culemborg, jarenlang in Veere) maakte zeven grote schilderijen, ingetogen en kleurrijk, bij deze grote lofzang van de man uit het dal van Spoleto.
Vormen (vierkant en rond) en kleursymboliek zijn onnadrukkelijk aanwezig.

Corrie Kopmels (dichteres afkomstig uit ’s-Gravenpolder, betrokken bij de Zeeuwse bijbelvertaling) zocht en vond de zeven basiselementen in haar Zuid-Bevelandse verleden en de natuur.
Beeld en woord versterken elkaar bij dit project.

Open: 7 augustus tot 3 september, dagelijks 11.00 – 17.00 uur.

Opening van de tentoonstelling:
Donderdag 7 augustus 14.00 uur opent Han Luijk, voorzitter van het Lange Jan Project, de expositie onder de toren. Corrie Kopmels leest gedichten en ook Jeltje Hoogenkamp is aanwezig.

 

IMG_0205 (4)

 

 

Zonnelied, afbeelding 'vuur'

Zonnelied, afbeelding ‘vuur’

 

Aansluitend om 15.00 uur orgelconcert door Jan Wisse op het Van Vulpen-orgel in de Koorkerk.

 

15 mei 2014

Seizoen 2014 geopend

door Bert van Klaveren

Seizoen 2014 van het Lange Jan Project is van start gegaan. Na de middagpauzedienst, dit seizoen steeds om 12.00 uur en vandaag geleid door Annelies Moolenaar en Krina Wattel, met Cocky Klaver aan het orgel, hield voorzitter Han Luijk om 14.00 uur de openingstoespraak. Bijna alle activiteiten gaan weer beginnen; in juli en augustus komt daar ook de rondleiding langs Middelburgse kerken en de synagoge bij.

Voorzitter Han Luijk opent het seizoen

Voorzitter Han Luijk opent het seizoen

Aansluitend werd ook de eerste tentoonstelling van het seizoen geopend. Demian Janssen, studerend aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam, heeft een expositie ingericht met werken rondom het thema Vrijheid en Recht. Daarmee geeft hij een actuele kijk op het begrip slavernij. Deze expositie sluit aan bij de expositie “Kind aan de ketting” in de kloostergangen van het Abdijcomplex ter gelegenheid van 200 jaar afschaffing van de slavenhandel. “Kind aan de ketting” besteedt aandacht aan kinderen in slavernij, vroeger en nu. Het is een bijzondere tentoonstelling van het NiNsee, het Nationaal instituut Nederlands Slavernijverleden en erfenis.

Deze diashow vereist JavaScript.


De tentoonstelling van Demian Janssen geeft een indringend beeld van moderne vormen van slavernij. Na de introductie door Han Luijk daalden de aanwezigen af naar de torenvoet waar de kunstenaar ter plaatse een toelichting gaf op zijn geëxposeerde werk.

CRT_5160

Demian Janssen geeft een toelichtinmg op zijn werk

Demian Janssen geeft een toelichting op zijn werk

Vervolgens verklaarde Han Luijk de tentoonstelling voor geopend en overhandigde Demian Janssen een presentje als aandenken aan deze dag.

CRT_5165
De tentoonstelling van Demian Janssen is tot 30 juni te bezichtigen op maandag t/m vrijdag van 10.30 – 17.00 uur en m.i.v de maand juni ook op zaterdag en zondag van 13.30 – 17.00 uur.

De openingsdag van het Lange Jan Project 2014 werd om 15.00 uur besloten met een sprankelend orgelrecital door Gerard Boot op het van Vulpen-orgel in de Koorkerk. Met het programma van Duitse en Franse barokmuziek liet hij de veelzijdigheid en klankschoonheid van dit instrument op overtuigende wijze horen.

Gerard Boot

Gerard Boot

 

27 december 2013

Korte terugblik op 2013

door Bert van Klaveren

Het bestuur van het Lange Jan Project kijkt zeer tevreden terug op het afgelopen seizoen. Dat was een bijzonder seizoen omdat werd gevierd dat 25 jaar geleden de start van het Lange Jan Project plaatsvond. Hoogtepunt dit jaar was dan ook de feestelijke jubileumviering op 29 augustus met een bijzondere middagpauzedienst en een maxi-miniconcert afgesloten met een geanimeerde receptie. Ook de tentoonstelling in die maand was extra feestelijk en kleurrijk.
Gedurende het hele jaar werden de activiteiten weer goed bezocht, met een positieve financiële uitkomst. Gewoontegetrouw kon  aan drie goede doelen een gift worden overgemaakt:

1. Stichting Voedselbank Walcheren
2. Stichting Juntus Contigo
3. Karuna Project Jabalpur India, via de diaconie van de Hervormde gemeente Sint Laurens (zie Facebook pagina van het project)

Het blijft nog een paar maanden stil rond het Lange Jan Project. In de tweede helft van mei gaat het seizoen 2014 van start.

De Lange Jan is over heel Walcheren te zien. Vanaf de Veerse Dam het silhouet van Middelburg met Oostkerk, Lange Jan en de toren van het stadhuis. Rechts het kerkje van Gapinge. Op de voorgrond het Veerse Meer met links de punt van natuurgebied de Schotsman.

De Lange Jan is over heel Walcheren te zien. Vanaf de Veerse Dam het silhouet van Middelburg met Oostkerk, Lange Jan, de toren van het stadhuis en de Seismolen. Rechts daarvan het kerkje van Gapinge. Op de voorgrond het Veerse Meer met links de punt van natuurgebied de Schotsman.

10 oktober 2013

Afsluiting seizoen 2013

door Bert van Klaveren

Vandaag 10 oktober was de afsluiting van het jubileumseizoen 2013 van het Lange Jan Project. Het was een dag met bar herfstweer en dat had invloed op het aantal bezoekers. Ook het laatste miniconcert trok minder luisteraars dan gebruikelijk. Dat was jammer, want organist Gerard Boot had voor dit concert een interessant Barokprogramma samengesteld, dat hij op voortreffelijke wijze tot klinken bracht. Het was zoals één van de vaste bezoekers na afloop opmerkte “een waardige afsluiting van een mooi seizoen”.

En dat was het ook. De tentoonstelling van Wilma Veen is vanmiddag afgebroken, de laatste middagpauzedienst is geweest en de gastvrouwen hebben al hun spullen opgeborgen. Tot volgend jaar in mei een nieuw seizoen zal starten.

Gerard Boot concerteerde op het Van Vulpen-orgel

Gerard Boot geconcentreerd aan het musiceren op het Van Vulpen-orgel in de Koorkerk

5 oktober 2013

Schilderijen van Wilma Veen

door Bert van Klaveren

De tentoonstelling in de Torenvoet met kleurrijke schilderijen van Wilma Veen is nog te zien t/m 10 oktober.
Adres: Koorkerkhof 1, 4331 BB Middelburg.
Openingstijden van de Abdijkerken op werkdagen van 10.30 – 17.00 uur.

CRT_2770

 

CRT_2775

30 augustus 2013

Jubileumviering Lange Jan Project

door Bert van Klaveren

In de zonovergoten Koorkerk werd op donderdag 29 augustus het 25-jarig bestaan van het Lange Jan Project gevierd. De feestelijkheden waren toegespitst op de Middagpauzedienst waarin voorging de initiatiefnemer van het Lange Jan Project ds. Joep Dubbink, in 1988 wijkpredikant van de Nieuwe Kerk, en op het Miniconcert, dat ditmaal een maxi karakter had en waarin een aantal van de ‘vaste’ musici optrad.

MIDDAGPAUZEDIENST

Onder de toren leeft de kerk…..
Iets van dat leven wordt zichtbaar in de wekelijkse middagpauzedienst.
We proberen een rustpunt te vinden in het drukke leven van alledag….
een moment van nieuwe inspiratie
.                   van bemoediging
.                   van gebed
.                   van troost.

Ds. Dubbink had als thema gekozen: Zoeken naar water

Sophie van Wouwe leidt de Middagpauzedienst in

Sophie van Wouwe leidt de Middagpauzedienst in

Water, je zult er maar om verlegen zitten.
Schoon, helder water, eerste levensbehoefte.
Voor wie werkelijk dorst heeft houdt al het andere op.
Koortsachtig zoek je naar een beek, een bron,
nergens meer aandacht voor,
niets of niemand belangrijker dan water.

Zo kan ook je leven zijn: dorstig en droog. Woestijn.
Smachten naar zin, naar betekenis, naar leven dat LEVEN mag heten,
krampachtig zoeken naar diepgang,
naar woorden die je hart raken, die je ziel ontdooien.

Of gefrusteerd opgeven, inzakken
wegkwijnen als een braakliggende tuin met verdorde planten
waar niemand naar omziet.

Er zijn plekken waar water is – maar is het drinkbaar?
Er zijn woorden waarvan ze zeggen
dat die zin aan je leven kunnen geven –
maar kun je er iets mee, lessen ze je dorst?

Inleidende zang

Willie Feytel en Henk de Buck zingen ‘Lost is my quiet’ van Purcell. Pianobegeleiding Marian Beinema.

Soms is de sleutel dichtbij, zocht je het te diep en te ver,
kon je niet vinden waar je naar dorstte, terwijl het vlakbij was;
wrakhout, overbodig ballast uit vervlogen tijden.

Oude woorden kunnen als nieuw klinken,
ze kunnen worden tot een verhaal waarin een Naam oplicht;
en het wonder kan gebeuren dat dat verhaal jouw verhaal wordt.

Water. Levend, stromend water,
beeld voor het heil van Godswege, beeld voor God zelf.
Als die naam een vraagteken is geworden
als je meer vragen hebt dan antwoorden –
er zijn plekken met water in overvloed, goed betrouwbaar water
gevulde bronnen, een veelheid aan palmen
een klein paradijs – voor even, want de weg gaat verder.

Loop ze niet voorbij, die plekken, maar kom en les je dorst
zomaar, gratis, voor niks.
Koester zulke plekken, en kom er om te halen en te brengen,
om te zorgen en te bewaren,
om elkaar en die Ene te ontmoeten.

Willie Feytel sopraan en Henk de Buck bariton

Willie Feytel sopraan en Henk de Buck bariton

Willy Gideonse begeleidt de samenzang

Willy Gideonse begeleidt de samenzang

Ds. Joep Dubbink

Ds. Joep Dubbink

Na afloop kleurrijke bloemen voor de medewerkenden

Na afloop kleurrijke bloemen voor de medewerkenden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINICONCERT

Het miniconcert was dit keer anders dan anders. Langer en met meerdere musici om daarmee een doorsnee van de gevarieerde muziek te laten klinken die in de afgelopen 25 jaar in de miniconcerten te horen is geweest. Organist Jan Wisse, sopraan Gerda Schraven met Marian Beinema aan de piano en het gitaarduo Duende zorgden voor een afwisselend programma.

Jan Wisse

Jan Wisse

Gerda Schraven en Marian Beinema

Gerda Schraven en Marian Beinema

Duende

Duende

De Koorkerk tijdens het maxi-miniconcert

De Koorkerk tijdens het maxi-miniconcert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook na afloop van het miniconcert kleurrijke bloemen voor de medewerkenden.

 

CRT_2392

CRT_2390

CRT_2393

CRT_2395

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LJP voorzitter Han Luijk blikt terug

LJP voorzitter Han Luijk blikt terug

Erik de Vries leest een ontvangen felicitatie voor

Erik de Vries leest een ontvangen felicitatie voor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarna met een gezellige receptie in de Wandelkerk deze feestelijke dag werd afgesloten.

Waarna met een gezellige receptie in de Wandelkerk deze feestelijke dag werd afgesloten.

 

De andere activiteiten van het Lange Jan Project gingen op deze jubileumdag ook door. De gastvrouwen in de Wandelkerk voorzagen de onafgebroken stroom binnenwandelende bezoekers van het Abdijcomplex van koffie en thee en zorgden ook voor het serveren van de drankjes en de heerlijke hapjes tijdens de receptie. De expositie ‘Kleurrijk’ van Lutske Strating in de Torenvoet kon bezocht worden. Marleen Ton gidste een groep mensen over het Kerkenpad langs historische godshuizen in de binnenstad van Middelburg.

Het was een Lange Jan Project dag als alle andere maar het was ook een bijzondere dag, een jubileumdag waarop in dankbaarheid werd teruggekeken op zoveel jaar gestalte geven aan het LJP motto: Onder de toren leeft de kerk. Dat was op deze dag opnieuw waar!.

 

Logo LJP 25 (3)

%d bloggers liken dit: