Archive for ‘Kerkenpad’

4 december 2014

Korte terugblik op het seizoen 2014

door Bert van Klaveren

Tijdens de vorige maand gehouden bestuursvergadering van het Lange Jan Project is met tevredenheid teruggekeken op het voorbije seizoen. De activiteiten trokken weer een groot aantal bezoekers. Alleen de belangstelling voor het middaggebed is al een aantal jaren niet groot en de dit jaar gehanteerde gewijzigde aanvangstijd heeft hierin geen verandering gebracht. Het bestuur is van mening dat het als één van de kernactiviteiten van het Lange Jan Project desondanks doorgang moet vinden, zij het misschien in een aangepaste vorm. Daarover zal in de wintermaanden worden nagedacht.
Ook dit jaar gaf het geheel aan activiteiten na aftrek van de kosten een positieve financiële uitkomst. Aan drie goede doelen kon weer een gift worden overgemaakt. Deze keer waren dat:

  • Het Leen de Broekertfonds in Middelburg
  • Giro 555 ten behoeve van de hulpverlening bij de ebola epidemie
  • Project kindertehuis in Oeganda. Zie de toelichting op dit project hieronder na de foto.

Het zal nu een paar maanden stil zijn rond het Lange Jan Project, dus ook op deze website. De startdatum van het seizoen 2015 is vastgesteld op donderdag 21 mei.

 

CRT_6524 bw

Zicht op de Abdij met links de Lange Jan en de Koorkerk, midden vooraan de bomen op het Abdijplein met daarachter het Stadhuis. Aan de horizon rechts de duinen bij Zoutelande.

 

 

Kindertehuis Oeganda

Met de gift van het Lange Jan Project is een bijdrage geleverd aan het werk van Truus Groenendijk uit Brouwershaven. Over dit project ontvingen wij de volgende informatie:

truus_Truus Groenendijk is een gepensioneerde verpleegkundige en zij werkt volledig ‘pro deo’ in het St. Clare Health Center, een kliniek in Ocacia, een dorp in de omgeving van Soroti in het noordoosten van Oeganda. Truus ondersteunt de staf en het management van de kliniek op het gebied van management en medische zorg. Ze heeft in het health center een goed lopende diabetes poli opgezet en is onlangs gestart met een epilepsie poli.

Truus heeft nu een nieuw plan opgevat, ze wil een tehuis en een schooltje stichten voor kinderen met een verstandelijke beperking. Deze kwetsbare kinderen hebben het erg slecht in Oeganda. Ze krijgen wel te eten en te drinken, maar verder worden ze volledig aan hun lot overgelaten. Er zijn relatief veel kinderen met een verstandelijke beperking. Oorzaken zijn o.a. de thuisbevallingen in de dorpjes, waar geen medisch personeel is. Ook door cerebrale malaria is deze groep zo omvangrijk. Andere veel voorkomende problemen zijn kinderen met een waterhoofd en epilepsie.

Voor het te stichten tehuis gaat het om een groep van zo’n 25 kinderen, waarvan een aantal in heel slechte conditie, maar ook een grotere groep kinderen die ‘leerbaar’ zijn. Ze heeft de hulp van de dorpshoofden, van de plaatselijk kerk en van de plaatselijke school ingeroepen. De school is bereid voor deze kinderen een aangepast programma te ontwikkelen. Ook wil ze een geiten- en kippenfarm stichten waar de oudere kinderen kunnen werken en op die manier een nuttige bijdrage leveren aan de samenleving. De hoop is dat ouders en dorpsbewoners zo gaan inzien dat deze kinderen ook waardevolle mensen zijn en niet langer aan hun lot worden overlaten.
Truus is nu aan het inventariseren om hoeveel kinderen het gaat en wat hun handicaps en mogelijkheden zijn. Daarnaast wordt de huisvesting in orde gemaakt. De verwachting is dat medio volgend jaar de eerste kinderen hun intrek kunnen nemen in het nieuwe huis.

Als u wilt helpen is een financiële bijdrage zeer welkom. U kunt bijvoorbeeld een geit sponsoren voor de geitenfarm (kosten € 35 per stuk) of een kip voor de kippenfarm (kosten € 7 per stuk). Ook voor de inrichting van het huis en de school is nog van alles nodig, zoals bedden en schoolbanken.

U kunt u uw gift overmaken op rekening NL29 ABNA 0595156924 van de Stichting Amuria in Zeewolde ovv ‘Eyalama’. Dit betekent ‘bedankt’ in de taal van de streek. Truus is als adviseur aan deze stichting verbonden. Vergeet u vooral niet het OVV er bij te vermelden, anders is uw bijdrage niet herkenbaar en komt het terecht in de ‘grote pot’. Meer informatie over deze stichting kunt u vinden op www.amuria.nl. De stichting is ANBI geregistreerd.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Sari van Dixhoorn (s.dixhoorn@kpnplanet.nl) in Middelburg.

 

Op het consultatiebureau worden de baby's gewogen en ingeent.

Op het consultatiebureau worden de baby’s gewogen en ingeënt.

 

 

Tags:
2 juli 2014

Kijken in kerken en synagoge

door Bert van Klaveren

Op donderdag 3 juli begint het kerkenpad weer, de rondleiding langs religieus erfgoed in Middelburg. Een gids neemt de deelnemers mee naar de Abdijkerken, Katholieke kerk, Doopsgezinde kerk, Gasthuiskerk en Synagoge.
Elke donderdagmiddag in juli en augustus.
De start is bij de balie in de Wandelkerk, ingang links van de Lange Jan.
Vertrek 13.30 uur, duur ca. 1,5 uur. Kosten € 4,50 per persoon, kinderen tot 12 jaar gratis.

Ingang Synagoge

Ingang Synagoge

15 mei 2014

Seizoen 2014 geopend

door Bert van Klaveren

Seizoen 2014 van het Lange Jan Project is van start gegaan. Na de middagpauzedienst, dit seizoen steeds om 12.00 uur en vandaag geleid door Annelies Moolenaar en Krina Wattel, met Cocky Klaver aan het orgel, hield voorzitter Han Luijk om 14.00 uur de openingstoespraak. Bijna alle activiteiten gaan weer beginnen; in juli en augustus komt daar ook de rondleiding langs Middelburgse kerken en de synagoge bij.

Voorzitter Han Luijk opent het seizoen

Voorzitter Han Luijk opent het seizoen

Aansluitend werd ook de eerste tentoonstelling van het seizoen geopend. Demian Janssen, studerend aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam, heeft een expositie ingericht met werken rondom het thema Vrijheid en Recht. Daarmee geeft hij een actuele kijk op het begrip slavernij. Deze expositie sluit aan bij de expositie “Kind aan de ketting” in de kloostergangen van het Abdijcomplex ter gelegenheid van 200 jaar afschaffing van de slavenhandel. “Kind aan de ketting” besteedt aandacht aan kinderen in slavernij, vroeger en nu. Het is een bijzondere tentoonstelling van het NiNsee, het Nationaal instituut Nederlands Slavernijverleden en erfenis.

Deze diashow vereist JavaScript.


De tentoonstelling van Demian Janssen geeft een indringend beeld van moderne vormen van slavernij. Na de introductie door Han Luijk daalden de aanwezigen af naar de torenvoet waar de kunstenaar ter plaatse een toelichting gaf op zijn geëxposeerde werk.

CRT_5160

Demian Janssen geeft een toelichtinmg op zijn werk

Demian Janssen geeft een toelichting op zijn werk

Vervolgens verklaarde Han Luijk de tentoonstelling voor geopend en overhandigde Demian Janssen een presentje als aandenken aan deze dag.

CRT_5165
De tentoonstelling van Demian Janssen is tot 30 juni te bezichtigen op maandag t/m vrijdag van 10.30 – 17.00 uur en m.i.v de maand juni ook op zaterdag en zondag van 13.30 – 17.00 uur.

De openingsdag van het Lange Jan Project 2014 werd om 15.00 uur besloten met een sprankelend orgelrecital door Gerard Boot op het van Vulpen-orgel in de Koorkerk. Met het programma van Duitse en Franse barokmuziek liet hij de veelzijdigheid en klankschoonheid van dit instrument op overtuigende wijze horen.

Gerard Boot

Gerard Boot

 

27 december 2013

Korte terugblik op 2013

door Bert van Klaveren

Het bestuur van het Lange Jan Project kijkt zeer tevreden terug op het afgelopen seizoen. Dat was een bijzonder seizoen omdat werd gevierd dat 25 jaar geleden de start van het Lange Jan Project plaatsvond. Hoogtepunt dit jaar was dan ook de feestelijke jubileumviering op 29 augustus met een bijzondere middagpauzedienst en een maxi-miniconcert afgesloten met een geanimeerde receptie. Ook de tentoonstelling in die maand was extra feestelijk en kleurrijk.
Gedurende het hele jaar werden de activiteiten weer goed bezocht, met een positieve financiële uitkomst. Gewoontegetrouw kon  aan drie goede doelen een gift worden overgemaakt:

1. Stichting Voedselbank Walcheren
2. Stichting Juntus Contigo
3. Karuna Project Jabalpur India, via de diaconie van de Hervormde gemeente Sint Laurens (zie Facebook pagina van het project)

Het blijft nog een paar maanden stil rond het Lange Jan Project. In de tweede helft van mei gaat het seizoen 2014 van start.

De Lange Jan is over heel Walcheren te zien. Vanaf de Veerse Dam het silhouet van Middelburg met Oostkerk, Lange Jan en de toren van het stadhuis. Rechts het kerkje van Gapinge. Op de voorgrond het Veerse Meer met links de punt van natuurgebied de Schotsman.

De Lange Jan is over heel Walcheren te zien. Vanaf de Veerse Dam het silhouet van Middelburg met Oostkerk, Lange Jan, de toren van het stadhuis en de Seismolen. Rechts daarvan het kerkje van Gapinge. Op de voorgrond het Veerse Meer met links de punt van natuurgebied de Schotsman.

30 augustus 2013

Jubileumviering Lange Jan Project

door Bert van Klaveren

In de zonovergoten Koorkerk werd op donderdag 29 augustus het 25-jarig bestaan van het Lange Jan Project gevierd. De feestelijkheden waren toegespitst op de Middagpauzedienst waarin voorging de initiatiefnemer van het Lange Jan Project ds. Joep Dubbink, in 1988 wijkpredikant van de Nieuwe Kerk, en op het Miniconcert, dat ditmaal een maxi karakter had en waarin een aantal van de ‘vaste’ musici optrad.

MIDDAGPAUZEDIENST

Onder de toren leeft de kerk…..
Iets van dat leven wordt zichtbaar in de wekelijkse middagpauzedienst.
We proberen een rustpunt te vinden in het drukke leven van alledag….
een moment van nieuwe inspiratie
.                   van bemoediging
.                   van gebed
.                   van troost.

Ds. Dubbink had als thema gekozen: Zoeken naar water

Sophie van Wouwe leidt de Middagpauzedienst in

Sophie van Wouwe leidt de Middagpauzedienst in

Water, je zult er maar om verlegen zitten.
Schoon, helder water, eerste levensbehoefte.
Voor wie werkelijk dorst heeft houdt al het andere op.
Koortsachtig zoek je naar een beek, een bron,
nergens meer aandacht voor,
niets of niemand belangrijker dan water.

Zo kan ook je leven zijn: dorstig en droog. Woestijn.
Smachten naar zin, naar betekenis, naar leven dat LEVEN mag heten,
krampachtig zoeken naar diepgang,
naar woorden die je hart raken, die je ziel ontdooien.

Of gefrusteerd opgeven, inzakken
wegkwijnen als een braakliggende tuin met verdorde planten
waar niemand naar omziet.

Er zijn plekken waar water is – maar is het drinkbaar?
Er zijn woorden waarvan ze zeggen
dat die zin aan je leven kunnen geven –
maar kun je er iets mee, lessen ze je dorst?

Inleidende zang

Willie Feytel en Henk de Buck zingen ‘Lost is my quiet’ van Purcell. Pianobegeleiding Marian Beinema.

Soms is de sleutel dichtbij, zocht je het te diep en te ver,
kon je niet vinden waar je naar dorstte, terwijl het vlakbij was;
wrakhout, overbodig ballast uit vervlogen tijden.

Oude woorden kunnen als nieuw klinken,
ze kunnen worden tot een verhaal waarin een Naam oplicht;
en het wonder kan gebeuren dat dat verhaal jouw verhaal wordt.

Water. Levend, stromend water,
beeld voor het heil van Godswege, beeld voor God zelf.
Als die naam een vraagteken is geworden
als je meer vragen hebt dan antwoorden –
er zijn plekken met water in overvloed, goed betrouwbaar water
gevulde bronnen, een veelheid aan palmen
een klein paradijs – voor even, want de weg gaat verder.

Loop ze niet voorbij, die plekken, maar kom en les je dorst
zomaar, gratis, voor niks.
Koester zulke plekken, en kom er om te halen en te brengen,
om te zorgen en te bewaren,
om elkaar en die Ene te ontmoeten.

Willie Feytel sopraan en Henk de Buck bariton

Willie Feytel sopraan en Henk de Buck bariton

Willy Gideonse begeleidt de samenzang

Willy Gideonse begeleidt de samenzang

Ds. Joep Dubbink

Ds. Joep Dubbink

Na afloop kleurrijke bloemen voor de medewerkenden

Na afloop kleurrijke bloemen voor de medewerkenden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINICONCERT

Het miniconcert was dit keer anders dan anders. Langer en met meerdere musici om daarmee een doorsnee van de gevarieerde muziek te laten klinken die in de afgelopen 25 jaar in de miniconcerten te horen is geweest. Organist Jan Wisse, sopraan Gerda Schraven met Marian Beinema aan de piano en het gitaarduo Duende zorgden voor een afwisselend programma.

Jan Wisse

Jan Wisse

Gerda Schraven en Marian Beinema

Gerda Schraven en Marian Beinema

Duende

Duende

De Koorkerk tijdens het maxi-miniconcert

De Koorkerk tijdens het maxi-miniconcert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook na afloop van het miniconcert kleurrijke bloemen voor de medewerkenden.

 

CRT_2392

CRT_2390

CRT_2393

CRT_2395

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LJP voorzitter Han Luijk blikt terug

LJP voorzitter Han Luijk blikt terug

Erik de Vries leest een ontvangen felicitatie voor

Erik de Vries leest een ontvangen felicitatie voor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarna met een gezellige receptie in de Wandelkerk deze feestelijke dag werd afgesloten.

Waarna met een gezellige receptie in de Wandelkerk deze feestelijke dag werd afgesloten.

 

De andere activiteiten van het Lange Jan Project gingen op deze jubileumdag ook door. De gastvrouwen in de Wandelkerk voorzagen de onafgebroken stroom binnenwandelende bezoekers van het Abdijcomplex van koffie en thee en zorgden ook voor het serveren van de drankjes en de heerlijke hapjes tijdens de receptie. De expositie ‘Kleurrijk’ van Lutske Strating in de Torenvoet kon bezocht worden. Marleen Ton gidste een groep mensen over het Kerkenpad langs historische godshuizen in de binnenstad van Middelburg.

Het was een Lange Jan Project dag als alle andere maar het was ook een bijzondere dag, een jubileumdag waarop in dankbaarheid werd teruggekeken op zoveel jaar gestalte geven aan het LJP motto: Onder de toren leeft de kerk. Dat was op deze dag opnieuw waar!.

 

Logo LJP 25 (3)

21 augustus 2013

Lange Jan Project viert 25-jarig bestaan

door Bert van Klaveren

Logo LJP 25 (3)Vanuit de wijkgemeente Nieuwe Kerk in Middelburg werd in 1988 de werkgroep Lange Jan opgericht. De werkgroep wilde voorstellen ontwikkelen voor een breed gebruik van het complex Nieuwe Kerk – Wandelkerk – Koorkerk. Hun uitgangspunt was dat dit complex zou functioneren als contactpunt van de kerken met de samenleving.

Joep Dubbink

Joep Dubbink

Ds. J. Dubbink was destijds de predikant van de Nieuwe Kerk en de stuwende kracht van de werkgroep.
Van meet af aan heeft de werkgroep gestreefd naar een oecumenisch karakter van het project. Vrijwel alle Middelburgse kerken stonden positief tegenover de plannen van de werkgroep. Mede door deze beide aspecten is het Lange Jan Project bij de Raad van Kerken Middelburg ondergebracht. Op donderdag 18 mei 1989 ging met het eerste middaggebed het Lange Jan Project daadwerkelijk van start.

In de loop van de afgelopen vijfentwintig jaar is er ook een vruchtbare samenwerking ontstaan met de Stichting Synagoge Middelburg; jaarlijks wordt een gezamenlijke tentoonstelling georganiseerd. De laatste jaren is boerderijgalerie ”de Osseberg” de derde locatie waar van de exposerend kunstenaar dan ook werk te zien is.
Naast 4 exposities per seizoen, een middagpauzedienst en stilteplek voorziet het Lange Jan Project ook elke donderdag in een miniconcert. Mede dankzij koffiehoek en boekentafel is een (pastoraal) gesprek goed mogelijk. Kortom, door de grote betrokkenheid en enthousiaste inzet van een grote groep vrijwilligers werden in de afgelopen 25 jaar de bezoekers van het Abdij kerk-complex niet alleen attent gemaakt op architectonische schoonheid en de historische details van de gebouwen, maar heeft het LJP 25 jaar laten zien dat “Onder de toren de kerk leeft”. Uit het gastenboek blijkt dat elk jaar een grote groep Nederlanders maar ook vele bezoekers uit soms heel verre buitenlanden daar veel waardering voor hebben.

Donderdag 29 augustus is gekozen als datum waarop we het jubileum op de vertrouwde plek, Wandelkerk en Koorkerk, officieel willen vieren.
Het voor iedereen toegankelijke programma voor die dag ziet er in grote lijnen als volgt uit:

Middelburg - Koorkerk exterieur

  • Om 13.00 uur is er een iets langer dan gebruikelijke middagpauzedienst die zal worden geleid door ds. Joep Dubbink, die 25 jaar geleden de stuwende kracht was bij de oprichting van het LJP. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Willy Gideonse (orgel), Willy Feytel en Henk de Buck (zang), begeleid door Marian Beinema (piano).
  • De tentoonstelling in de torenvoet tijdens de jubileumviering omvat kleurrijk werk van de vroegere coördinator exposities Lutske Strating.
  • Om 15.00 uur zal het miniconcert deze dag een maximiniconcert zijn van ongeveer een uur. Het zijn vooral musici die al vele jaren acte de présence geven bij de miniconcerten: Jan Wisse (orgel), Gerda Schraven (zang) met Marian Beinema aan de piano, en het gitaarduo Duende. In een afwisselend programma brengen zij een doorsnede van wat in 25 jaar miniconcerten te beluisteren is geweest, van ernstige en vrolijke orgelmuziek, zang en pianospel tot Zuid-Amerikaanse gitaarklanken.

Aansluitend op het concert blikt de voorzitter, de heer Han Luijk terug op 25 jaar Lange Jan Project en vervolgens is er tot 17.30 uur een receptie in de Wandelkerk.

 

 

 

 

Jan Wisse

Jan Wisse

Gerda Schraven

Gerda Schraven

Marian Beinema

Marian Beinema

Wilco de Schipper

Wilco de Schipper

Henny van Kesteren

Henny van Kesteren

 

 

 

 

 

 

 

 

5 juli 2012

Geen miniconcert op 12 juli

door Bert van Klaveren

In verband met het tradionele ringrijden rond de Abdij is er op donderdag 12 juli geen miniconcert. Het geluid van de rondrijdende sjezen en de luidsprekers bij de start/finishlijn aan de voet van de toren geven teveel hinder. Om die reden is er om 13.00 uur ook geen middagpauzedienst.

De andere onderdelen van het Lange Jan Project gaan wel door. Misschien een mooie gelegenheid om eens deel te nemen aan het kerkenpad. Daarbij worden onder leiding van een gids de volgende kerken bezocht: de Abdijkerken, de Gasthuiskerk, de Rooms Katholieke Kerk, de Doopsgezinde kerk en de Synagoge. Dit duurt 1,5 uur. Voor volwassenen wordt een bijdrage van € 4,– gevraagd; kinderen t/m 12 jaar lopen gratis mee.
De start is bij de balie in de Wandelkerk onder de Lange Jan (ingang links van de Lange Jan) om 13:30 uur.

Verder is er op 12 juli om 20.00 uur een bijeenkomst ter gelegenheid van 10 jaar samenwerking tussen Lange Jan Project, Stichting Synagoge Middelburg en Boerderijgalerie De Osseberg. Voor informatie over het programma zie het bericht over de tentoonstelling van Jip Wijngaarden.
De bijeenkomst wordt gehouden in Boerderijgalerie De Osseberg, Singelweg 11 (nabij St. Laurens), 4364 LG Grijpskerke.
Lezing ‘Een drievoudig snoer’ door Heleen Pasma.
Terugblik op 10 jaar samenwerking van synagoge, kerk en kunst op Walcheren.
Toegang: € 10,– incl. koffie/thee met koek.
Voor reserveren: 0118-625284.
De opbrengst gaat naar kinderhuis ‘Providence’ van Father Pyal Fernando in Sri Lanka.

 

 

%d bloggers liken dit: