Miniconcert Rinus Goedhart en Adri Karman

door Bert van Klaveren

Op donderdag 30 juli spelen Rinus Goedhart op altsaxofoon en Adri Karman op het orgel in het wekelijkse miniconcert in de Koorkerk in Middelburg. Zij brengen een bijzonder programma dat bestaat uit eigen bewerkingen van delen uit de bundel L’Organiste van de Franse componist César Franck. Die schreef deze bundel voor drukwindharmonium. Adri Karman bewerkte gedeelten daaruit voor altsaxofoon en orgel manualiter. Aanleiding hiervoor was het feit dat het dit jaar 125 jaar geleden is dat César Franck overleed.

Rinus Goedhart en Adri Karman zijn beide muzikale autodidacten. Al decennia musiceren ze in groter en kleiner verband met enthousiasme en grote inzet, waarmee ze veel waardering oogsten.

Het miniconcert is een activiteit van het Lange Jan Project en begint om 15.00 uur. De toegang is vrij, collecte bij de uitgang.

CRT_2115 - Version 2

 

Programma

Werken van César Franck uit “L’Organiste”

A. Sept Pièces en Mi♭ Majeur en Mi♭ Mineur
B. Trois Pièces en La♭Majeur (orgel solo)
C. Sept Pièces en Fa Majeur et Fa Mineur

 

Bij het programma

Wie even rekent constateert dat het dit jaar 125 jaar geleden is, dat César Franck overleed. Aanleiding voor ons om vanmiddag het programma in zijn geheel aan deze componist te wijden.
En als we dat doen is de muziekkeuze niet moeilijk.

Citaat uit een toelichting op een Nederlandse uitgave van “L’Organiste” door Piet van der Steen:
“L ‘Organiste werd door César Franck geschreven in 1889/1890 op bestelling van het Franse uitgevershuis Enoch. De bundel is de neerslag van oorspronkelijk geïmproviseerde Magnificatversetten en bestaat uit een reeks suites van telkens zes stukken, een Amen en een zevende deel, dat een doorwerkingskarakter heeft ten opzichte van de zes voorafgaande delen.
“L ‘Organiste” bleef onvoltooid: op 8 november 1890 overleed de meester.
Bij het componeren moet Franck voornamelijk gedacht hebben aan uitvoering op een Frans éénmanualig drukwindharmonium (zonder pedaal).” Einde citaat.

Dat is nu precies waarom die muziek zo uitermate geschikt is voor saxofoon en orgel. Wel maakte het toonbereik van de altsaxofoon het nodig op enkele plaatsen het origineel niet “letterlijk” te kopiëren.
Het harmonium heeft de registers verdeeld in diskant en bas (rechterhand en linkerhand) zodat voor beide handen verschillende klankkleuren kunnen worden gebruikt, waarvan Franck overvloedig gebruik heeft gemaakt.
Het was de bedoeling 12 series te schrijven; acht zijn er gereed gekomen met een aanzet voor de negende, namelijk drie stukjes in As, die vanmiddag als orgelintermezzo fungeren. Bij het laatste hoort u duidelijk het klankkleurverschil tussen diskant en bas.

(We nemen als weetje ook nog even mee, dat het in 2014 200 jaar geleden was dat Adolphe Sax werd geboren).

Veel genoegen gewenst.
Adri Karman

 

Advertenties
%d bloggers liken dit: