Korte terugblik op het seizoen 2014

door Bert van Klaveren

Tijdens de vorige maand gehouden bestuursvergadering van het Lange Jan Project is met tevredenheid teruggekeken op het voorbije seizoen. De activiteiten trokken weer een groot aantal bezoekers. Alleen de belangstelling voor het middaggebed is al een aantal jaren niet groot en de dit jaar gehanteerde gewijzigde aanvangstijd heeft hierin geen verandering gebracht. Het bestuur is van mening dat het als één van de kernactiviteiten van het Lange Jan Project desondanks doorgang moet vinden, zij het misschien in een aangepaste vorm. Daarover zal in de wintermaanden worden nagedacht.
Ook dit jaar gaf het geheel aan activiteiten na aftrek van de kosten een positieve financiële uitkomst. Aan drie goede doelen kon weer een gift worden overgemaakt. Deze keer waren dat:

  • Het Leen de Broekertfonds in Middelburg
  • Giro 555 ten behoeve van de hulpverlening bij de ebola epidemie
  • Project kindertehuis in Oeganda. Zie de toelichting op dit project hieronder na de foto.

Het zal nu een paar maanden stil zijn rond het Lange Jan Project, dus ook op deze website. De startdatum van het seizoen 2015 is vastgesteld op donderdag 21 mei.

 

CRT_6524 bw

Zicht op de Abdij met links de Lange Jan en de Koorkerk, midden vooraan de bomen op het Abdijplein met daarachter het Stadhuis. Aan de horizon rechts de duinen bij Zoutelande.

 

 

Kindertehuis Oeganda

Met de gift van het Lange Jan Project is een bijdrage geleverd aan het werk van Truus Groenendijk uit Brouwershaven. Over dit project ontvingen wij de volgende informatie:

truus_Truus Groenendijk is een gepensioneerde verpleegkundige en zij werkt volledig ‘pro deo’ in het St. Clare Health Center, een kliniek in Ocacia, een dorp in de omgeving van Soroti in het noordoosten van Oeganda. Truus ondersteunt de staf en het management van de kliniek op het gebied van management en medische zorg. Ze heeft in het health center een goed lopende diabetes poli opgezet en is onlangs gestart met een epilepsie poli.

Truus heeft nu een nieuw plan opgevat, ze wil een tehuis en een schooltje stichten voor kinderen met een verstandelijke beperking. Deze kwetsbare kinderen hebben het erg slecht in Oeganda. Ze krijgen wel te eten en te drinken, maar verder worden ze volledig aan hun lot overgelaten. Er zijn relatief veel kinderen met een verstandelijke beperking. Oorzaken zijn o.a. de thuisbevallingen in de dorpjes, waar geen medisch personeel is. Ook door cerebrale malaria is deze groep zo omvangrijk. Andere veel voorkomende problemen zijn kinderen met een waterhoofd en epilepsie.

Voor het te stichten tehuis gaat het om een groep van zo’n 25 kinderen, waarvan een aantal in heel slechte conditie, maar ook een grotere groep kinderen die ‘leerbaar’ zijn. Ze heeft de hulp van de dorpshoofden, van de plaatselijk kerk en van de plaatselijke school ingeroepen. De school is bereid voor deze kinderen een aangepast programma te ontwikkelen. Ook wil ze een geiten- en kippenfarm stichten waar de oudere kinderen kunnen werken en op die manier een nuttige bijdrage leveren aan de samenleving. De hoop is dat ouders en dorpsbewoners zo gaan inzien dat deze kinderen ook waardevolle mensen zijn en niet langer aan hun lot worden overlaten.
Truus is nu aan het inventariseren om hoeveel kinderen het gaat en wat hun handicaps en mogelijkheden zijn. Daarnaast wordt de huisvesting in orde gemaakt. De verwachting is dat medio volgend jaar de eerste kinderen hun intrek kunnen nemen in het nieuwe huis.

Als u wilt helpen is een financiële bijdrage zeer welkom. U kunt bijvoorbeeld een geit sponsoren voor de geitenfarm (kosten € 35 per stuk) of een kip voor de kippenfarm (kosten € 7 per stuk). Ook voor de inrichting van het huis en de school is nog van alles nodig, zoals bedden en schoolbanken.

U kunt u uw gift overmaken op rekening NL29 ABNA 0595156924 van de Stichting Amuria in Zeewolde ovv ‘Eyalama’. Dit betekent ‘bedankt’ in de taal van de streek. Truus is als adviseur aan deze stichting verbonden. Vergeet u vooral niet het OVV er bij te vermelden, anders is uw bijdrage niet herkenbaar en komt het terecht in de ‘grote pot’. Meer informatie over deze stichting kunt u vinden op www.amuria.nl. De stichting is ANBI geregistreerd.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Sari van Dixhoorn (s.dixhoorn@kpnplanet.nl) in Middelburg.

 

Op het consultatiebureau worden de baby's gewogen en ingeent.

Op het consultatiebureau worden de baby’s gewogen en ingeënt.

 

 

Advertenties
Tags:
%d bloggers liken dit: