Archive for augustus, 2013

31 augustus 2013

Miniconcert Ensemble Trequartone

door Bert van Klaveren

Op donderdag 5 september wordt in de Koorkerk in Middelburg het miniconcert verzorgd door het Ensemble Trequartone. Dit is een uit drie of vier musici bestaand Zeeuws muziekensemble, opgericht in 2009, met blokfluiten, spinet en cello. Zij spelen voornamelijk muziek uit Renaissance en Barok, maar maken van tijd tot tijd ook graag een uitstapje naar meer eigentijdse muziek. In het miniconcert van 5 september is de bezetting vier instrumentalisten en zij brengen een programma met barokmuziek bestaande uit sonates van Telemann, Sammartini, Corelli en Locatelli.

Het miniconcert begint om 15.00 uur, de toegang is vrij.

Trequartone in drievoudige bezetting miniconcert 2011

Trequartone in drievoudige bezetting miniconcert 2011

 

 

Advertenties
30 augustus 2013

Jubileumviering Lange Jan Project

door Bert van Klaveren

In de zonovergoten Koorkerk werd op donderdag 29 augustus het 25-jarig bestaan van het Lange Jan Project gevierd. De feestelijkheden waren toegespitst op de Middagpauzedienst waarin voorging de initiatiefnemer van het Lange Jan Project ds. Joep Dubbink, in 1988 wijkpredikant van de Nieuwe Kerk, en op het Miniconcert, dat ditmaal een maxi karakter had en waarin een aantal van de ‘vaste’ musici optrad.

MIDDAGPAUZEDIENST

Onder de toren leeft de kerk…..
Iets van dat leven wordt zichtbaar in de wekelijkse middagpauzedienst.
We proberen een rustpunt te vinden in het drukke leven van alledag….
een moment van nieuwe inspiratie
.                   van bemoediging
.                   van gebed
.                   van troost.

Ds. Dubbink had als thema gekozen: Zoeken naar water

Sophie van Wouwe leidt de Middagpauzedienst in

Sophie van Wouwe leidt de Middagpauzedienst in

Water, je zult er maar om verlegen zitten.
Schoon, helder water, eerste levensbehoefte.
Voor wie werkelijk dorst heeft houdt al het andere op.
Koortsachtig zoek je naar een beek, een bron,
nergens meer aandacht voor,
niets of niemand belangrijker dan water.

Zo kan ook je leven zijn: dorstig en droog. Woestijn.
Smachten naar zin, naar betekenis, naar leven dat LEVEN mag heten,
krampachtig zoeken naar diepgang,
naar woorden die je hart raken, die je ziel ontdooien.

Of gefrusteerd opgeven, inzakken
wegkwijnen als een braakliggende tuin met verdorde planten
waar niemand naar omziet.

Er zijn plekken waar water is – maar is het drinkbaar?
Er zijn woorden waarvan ze zeggen
dat die zin aan je leven kunnen geven –
maar kun je er iets mee, lessen ze je dorst?

Inleidende zang

Willie Feytel en Henk de Buck zingen ‘Lost is my quiet’ van Purcell. Pianobegeleiding Marian Beinema.

Soms is de sleutel dichtbij, zocht je het te diep en te ver,
kon je niet vinden waar je naar dorstte, terwijl het vlakbij was;
wrakhout, overbodig ballast uit vervlogen tijden.

Oude woorden kunnen als nieuw klinken,
ze kunnen worden tot een verhaal waarin een Naam oplicht;
en het wonder kan gebeuren dat dat verhaal jouw verhaal wordt.

Water. Levend, stromend water,
beeld voor het heil van Godswege, beeld voor God zelf.
Als die naam een vraagteken is geworden
als je meer vragen hebt dan antwoorden –
er zijn plekken met water in overvloed, goed betrouwbaar water
gevulde bronnen, een veelheid aan palmen
een klein paradijs – voor even, want de weg gaat verder.

Loop ze niet voorbij, die plekken, maar kom en les je dorst
zomaar, gratis, voor niks.
Koester zulke plekken, en kom er om te halen en te brengen,
om te zorgen en te bewaren,
om elkaar en die Ene te ontmoeten.

Willie Feytel sopraan en Henk de Buck bariton

Willie Feytel sopraan en Henk de Buck bariton

Willy Gideonse begeleidt de samenzang

Willy Gideonse begeleidt de samenzang

Ds. Joep Dubbink

Ds. Joep Dubbink

Na afloop kleurrijke bloemen voor de medewerkenden

Na afloop kleurrijke bloemen voor de medewerkenden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINICONCERT

Het miniconcert was dit keer anders dan anders. Langer en met meerdere musici om daarmee een doorsnee van de gevarieerde muziek te laten klinken die in de afgelopen 25 jaar in de miniconcerten te horen is geweest. Organist Jan Wisse, sopraan Gerda Schraven met Marian Beinema aan de piano en het gitaarduo Duende zorgden voor een afwisselend programma.

Jan Wisse

Jan Wisse

Gerda Schraven en Marian Beinema

Gerda Schraven en Marian Beinema

Duende

Duende

De Koorkerk tijdens het maxi-miniconcert

De Koorkerk tijdens het maxi-miniconcert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook na afloop van het miniconcert kleurrijke bloemen voor de medewerkenden.

 

CRT_2392

CRT_2390

CRT_2393

CRT_2395

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LJP voorzitter Han Luijk blikt terug

LJP voorzitter Han Luijk blikt terug

Erik de Vries leest een ontvangen felicitatie voor

Erik de Vries leest een ontvangen felicitatie voor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarna met een gezellige receptie in de Wandelkerk deze feestelijke dag werd afgesloten.

Waarna met een gezellige receptie in de Wandelkerk deze feestelijke dag werd afgesloten.

 

De andere activiteiten van het Lange Jan Project gingen op deze jubileumdag ook door. De gastvrouwen in de Wandelkerk voorzagen de onafgebroken stroom binnenwandelende bezoekers van het Abdijcomplex van koffie en thee en zorgden ook voor het serveren van de drankjes en de heerlijke hapjes tijdens de receptie. De expositie ‘Kleurrijk’ van Lutske Strating in de Torenvoet kon bezocht worden. Marleen Ton gidste een groep mensen over het Kerkenpad langs historische godshuizen in de binnenstad van Middelburg.

Het was een Lange Jan Project dag als alle andere maar het was ook een bijzondere dag, een jubileumdag waarop in dankbaarheid werd teruggekeken op zoveel jaar gestalte geven aan het LJP motto: Onder de toren leeft de kerk. Dat was op deze dag opnieuw waar!.

 

Logo LJP 25 (3)

21 augustus 2013

Lange Jan Project viert 25-jarig bestaan

door Bert van Klaveren

Logo LJP 25 (3)Vanuit de wijkgemeente Nieuwe Kerk in Middelburg werd in 1988 de werkgroep Lange Jan opgericht. De werkgroep wilde voorstellen ontwikkelen voor een breed gebruik van het complex Nieuwe Kerk – Wandelkerk – Koorkerk. Hun uitgangspunt was dat dit complex zou functioneren als contactpunt van de kerken met de samenleving.

Joep Dubbink

Joep Dubbink

Ds. J. Dubbink was destijds de predikant van de Nieuwe Kerk en de stuwende kracht van de werkgroep.
Van meet af aan heeft de werkgroep gestreefd naar een oecumenisch karakter van het project. Vrijwel alle Middelburgse kerken stonden positief tegenover de plannen van de werkgroep. Mede door deze beide aspecten is het Lange Jan Project bij de Raad van Kerken Middelburg ondergebracht. Op donderdag 18 mei 1989 ging met het eerste middaggebed het Lange Jan Project daadwerkelijk van start.

In de loop van de afgelopen vijfentwintig jaar is er ook een vruchtbare samenwerking ontstaan met de Stichting Synagoge Middelburg; jaarlijks wordt een gezamenlijke tentoonstelling georganiseerd. De laatste jaren is boerderijgalerie ”de Osseberg” de derde locatie waar van de exposerend kunstenaar dan ook werk te zien is.
Naast 4 exposities per seizoen, een middagpauzedienst en stilteplek voorziet het Lange Jan Project ook elke donderdag in een miniconcert. Mede dankzij koffiehoek en boekentafel is een (pastoraal) gesprek goed mogelijk. Kortom, door de grote betrokkenheid en enthousiaste inzet van een grote groep vrijwilligers werden in de afgelopen 25 jaar de bezoekers van het Abdij kerk-complex niet alleen attent gemaakt op architectonische schoonheid en de historische details van de gebouwen, maar heeft het LJP 25 jaar laten zien dat “Onder de toren de kerk leeft”. Uit het gastenboek blijkt dat elk jaar een grote groep Nederlanders maar ook vele bezoekers uit soms heel verre buitenlanden daar veel waardering voor hebben.

Donderdag 29 augustus is gekozen als datum waarop we het jubileum op de vertrouwde plek, Wandelkerk en Koorkerk, officieel willen vieren.
Het voor iedereen toegankelijke programma voor die dag ziet er in grote lijnen als volgt uit:

Middelburg - Koorkerk exterieur

  • Om 13.00 uur is er een iets langer dan gebruikelijke middagpauzedienst die zal worden geleid door ds. Joep Dubbink, die 25 jaar geleden de stuwende kracht was bij de oprichting van het LJP. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Willy Gideonse (orgel), Willy Feytel en Henk de Buck (zang), begeleid door Marian Beinema (piano).
  • De tentoonstelling in de torenvoet tijdens de jubileumviering omvat kleurrijk werk van de vroegere coördinator exposities Lutske Strating.
  • Om 15.00 uur zal het miniconcert deze dag een maximiniconcert zijn van ongeveer een uur. Het zijn vooral musici die al vele jaren acte de présence geven bij de miniconcerten: Jan Wisse (orgel), Gerda Schraven (zang) met Marian Beinema aan de piano, en het gitaarduo Duende. In een afwisselend programma brengen zij een doorsnede van wat in 25 jaar miniconcerten te beluisteren is geweest, van ernstige en vrolijke orgelmuziek, zang en pianospel tot Zuid-Amerikaanse gitaarklanken.

Aansluitend op het concert blikt de voorzitter, de heer Han Luijk terug op 25 jaar Lange Jan Project en vervolgens is er tot 17.30 uur een receptie in de Wandelkerk.

 

 

 

 

Jan Wisse

Jan Wisse

Gerda Schraven

Gerda Schraven

Marian Beinema

Marian Beinema

Wilco de Schipper

Wilco de Schipper

Henny van Kesteren

Henny van Kesteren

 

 

 

 

 

 

 

 

16 augustus 2013

Miniconcert René Troost

door Bert van Klaveren

Op donderdag 22 augustus geeft René Troost een orgelbespeling in de Koorkerk in Middelburg. Hij vervangt Ad van de Wege die helaas wegens ziekte heeft moeten afzeggen. René Troost speelt een bijzonder programma, zeker gezien het karakter van het Van Vulpen-orgel. Hij brengt muziek ten gehore van de Engelse componisten J. Frederick Bridge en G.T. Thalben-Ball en van de Franse componist Gabriël Pierné.

René TroostRené Troost (1984) heeft lessen gevolgd bij Jos Vogel, Margreeth Chr. de Jong, Jan Wisse en Bram Beekman. Hij is als organist verbonden aan de Ter Hoogekerk te Middelburg.

Het miniconcert is één van de aktiviteiten van het Lange Jan Project, een initiatief van de Raad van Kerken Middelburg.

Het concert in de Koorkerk begint om 15.00 uur, de toegang is vrij.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma
Sonate in D Minor                          J. Frederick Bridge (1844-1924)
Allegro moderato
Andante
Andante maestoso and Fugue
Elegy                                              G. T. Thalben-Ball (1896-1987)
Trois pièces op. 29                         Gabriel Pierné (1863-1937)
Prélude
Cantilène
Scherzando

René Troost heeft de volgende toelichting bij het programma gevoegd:

Sir John Frederick Bridge (1844-1924) kwam uit een muzikale familie. Voor zijn 20e was hij reeds kerkorganist en op zijn 24e werd hij organist van de kathedraal van Manchester. Zes jaar later werd hij organist van de Westminster Abbey.
De ‘Sonate in D Minor’ is een werk dat weinig uitgevoerd wordt. Dit werk is opgedragen aan zijn broer Joseph Bridge, die organist van de kathedraal van Chester was.
Het eerste deel, ‘Allegro moderato’ heeft een actief, terugkerende thema, wat afgelost wordt door verstilde dialogen.
Het verstilde tweede deel ‘Andante’ heeft een meer orkestraal karakter. Er zijn zelfs op een 4-klaviers Engels kathedraalorgel veel registratiewisselingen noodzakelijk om de klankkleuren weer te kunnen geven.
Het derde en laatste deel begint ‘Andante maestoso’ met een korte, maar brede openingspassage dat het volledige orgel gebruikt. Na de korte opening verschijnt als het ware uit de echo van de inleiding de ‘Allegro’ fuga. Hoewel deze fuga niet te evenaren is aan de meesterwerken van Johann Sebastian Bach, laat Bridge zien dat hij de compositietechnieken volledig beheerste. Aan het slot van de fuga wordt het thema van de inleiding gecombineerd met het thema van de fuga om groot –in majeur- te eindigen.

Wederom een Engelse componist, Sir George Thomas Thalben-Ball (1896-1987). Geboren in Sydney, Australië. Studeerde bij Sir John Frederick Bridge en anderen. Organist aan de Temple Church in Londen en de Royal Albert Hall.
Ook dit werk, de Elegy, laat wederom vele facetten van het orgel horen. Het thema wordt op geniale wijze ingezet om een grote muzikale lijn neer te zetten.

Gabriel Pierné (1863-1937) was een Frans componist, dirigent en organist. Van zijn nagelaten orgelwerken zijn de Trois pièces, op. 29: Prélude-Cantilène-Scherzando zonder twijfel de meest bekende. Hij heeft deze rond 1892 gecomponeerd in Frans romantische stijl. De drie delen zijn opgedragen aan respectievelijk:
1. Prélude:                Samuel Rousseau
2. Cantilène:             Theodore Dubois
3. Scherzando:         Alexandre Guilmant
Pierné is gezien de registratievoorschriften zeker geïnspireerd door de orgels van de uitmuntende orgelbouwer Aristide Cavaillé-Coll. Desalniettemin kan dit werk ook goed uitgevoerd worden op instrumenten uit andere stijlperiodes.

15 augustus 2013

Mooi miniconcert van panfluit en piano

door Bert van Klaveren

CRT_2247In de zeer goed gevulde Koorkerk klonk vanmiddag de panfluit van Ankie Kaljouw. Velen waren gekomen om te genieten van de prachtige klank van dit instrument, dat de royale akoestiek van deze gotische ruimte uitstekend vulde. Met een gevarieerd programma liet zij de vele mogelijkheden van dit instrument horen, waarbij ook duidelijk werd dat haar spel een hoog niveau heeft. Zij werd op accurate en betrouwbare wijze op de piano begeleid door Leny Stokman, die ook solistisch te beluisteren was in de Canon in D van Pachelbel. Muisstil werd het toen zij het concert verstild afsloten met The Lord bless you and keep you van John Rutter. Een waardig slot van een mooi miniconcert met een dankbaar publiek dat blijkens applaus en reakties bijzonder genoten had.

CRT_2246

CRT_2243

CRT_2222

CRT_2216

9 augustus 2013

Miniconcert Ankie Kaljouw panfluit

door Bert van Klaveren
Ankie Kaljouw

Ankie Kaljouw

Het miniconcert in de Koorkerk in Middelburg op donderdag 15 augustus wordt verzorgd door de panfluitiste Ankie Kaljouw. Zij wordt op de piano begeleid door Leny Stokman. Zij brengen een gevarieerd programma met geestelijke liederen, klassieke muziek en Roemeense volksmuziek. Hun optreden sluiten zij af met The Lord bless you and keep you van John Rutter.

Ankie Kaljouw heeft les van de Roemeense panfluitist Nicolae Pirvu en volgde theorielessen aan de Zeeuwse Muziekschool. Ze wordt gecoached door de Tjechische panfluitiste Liselotte Rokyta.
Leny Stokman treedt veelvuldig op als begeleidingspianiste van koren en solisten en is dirigente van drie koren in de regio.

Het miniconcert is één van de aktiviteiten van het Lange Jan Project, een initiatief van de Raad van Kerken Middelburg.
Het concert in de Koorkerk begint om 15.00 uur, de toegang is vrij.

 

 

 

Leny Stokman

Leny Stokman

Programma
1.  God and God alone                             Phill McHugh
2.  Shir Lashalom                                     trad./ bew. Martin Zonnenberg
3.  Entr’acte Gavotte                                A. Thomas
4.  Canon in D                                          J. Pachelbel / bew. William Wallace
5.  Roemeense muziek:
– Doina din Ardeal                                   J. Zamfir
– Cantec din Maramures                          trad. / bew. C. Arvinte
– Sarba din Muntenie                               trad.
6. The Lord bless you and keep you         J. Rutter

 

 

 

8 augustus 2013

Tentoonstelling Lutske Strating geopend

door Bert van Klaveren

Op donderdagmiddag 8 augustus is in de Wandelkerk de tentoonstelling van Lutske Strating geopend, de derde expositie van dit seizoen. Waarnemend LJP voorzitter Hans ter Welle sprak over het bijzondere feit dat Lutske, die zelf vele jaren de tentoonstellingen van het Lange Jan Project mede heeft georganiseerd en ingericht, nu zelf haar werk in de Torenvoet exposeert. Vervolgens was het woord aan Lutske die kort memoreerde hoe zij tot schilderen gekomen is.
Over haar werk zegt zij: “Waarom schilder ik? In de eerste plaats omdat ik er plezier aan beleef, maar ook om de schoonheid van de schepping te laten zien. Intuïtief kies ik vaak voor bloemen, waarbij ik dan details uitvergroot.
Echte schoonheid is vaak heel kwetsbaar en daar kijken we nog wel eens overheen. Ik wil graag dat, wat je niet zo gauw ziet, laten zien. In mijn manier van werken kies ik gedeelten van de vorm en kleuren uit, die me raken, waar ik dan iets extra’s aan toe voeg. Dat kan bijvoorbeeld door repen stof op het doek te plakken en daar gedeeltelijk overheen te schilderen. Ook kan ik de textuur en de kleuren net iets anders weergeven, waardoor de blik van de kijker getrokken wordt. Compositie is heel belangrijk. Contrasten van licht en donker geven structuur en dieptewerking. Eenmaal begonnen laat ik het onderwerp vaak los en laat ik me door het werk inspireren”.
Tenslotte overhandigde opvolgster Diny Schuurman haar een blijk van waardering voor het werk dat Lutske voor het Lange Jan Project heeft gedaan. Daarna was er voor de aanwezigen gelegenheid af te dalen in de Torenvoet om het werk van Lutske te bekijken.

De tentoonstelling met kleurrijke schilderijen van Lutske Strating met als titel “Licht in kleur” is te zien t/m 9 september. Adres: Koorkerkhof 1, 4331 BB Middelburg. Openingstijden van de Abdijkerken op werkdagen van 10.30 – 17.00 uur, op zaterdag en zondag van 13.30 – 17.00 uur.

 

Hans ter Welle opent de tentoonstelling

Hans ter Welle opent de tentoonstelling

 

CRT_2163

Lutske Strating

 

Diny Schuurman geeft Lutske een blijk van waardering voor haar werk binnen het LJP

Diny Schuurman geeft Lutske een blijk van waardering voor haar werk binnen het LJP

 

In de Torenvoet

In de Torenvoet

 

Acryl op doek

Acryl op doek

 

 

3 augustus 2013

Miniconcert Jan van der Male

door Bert van Klaveren

Jan van der Male 02Op donderdag 8 augustus geeft Jan van der Male een orgelrecital op het Van Vulpen-orgel in de Koorkerk. Hij zal muziek spelen van Johann Sebastian Bach, Johann Ludwig Krebs, Johann Ernst Rembt en Gustav Merkel. Ook brengt hij een aantal variaties op Psalm 61 van de Nunspeetse organist en componist Wim Bomhof ten gehore.
Jan van der Male (1990) ontving orgellessen van Helma Coppoolse en van Klaas Koelewijn, organist van de Evangelisch-Lutherse kerk te Haarlem. Hij is als organist verbonden aan de Zuiderkerk in Middelburg. In een lange reeks van jaren heeft hij het gehele orgelbezit van de provincie Zeeland in heden en verleden geïnventariseerd en gepubliceerd op de website http://www.orgelsinzeeland.nl.
Het miniconcert is één van de aktiviteiten van het Lange Jan Project, een initiatief van de Raad van Kerken Middelburg.
Het concert in de Koorkerk begint om 15.00 uur, de toegang is vrij.

1 augustus 2013

Nog een paar dagen…..

door Bert van Klaveren

…..is in de torenvoet van de Lange Jan de expositie van Marja de Lange te zien. Deze expositie is in samenwerking met galerie “De Ossenberg” en de Middelburgse synagoge. Ook daar kunt u in de komende dagen nog voor werk van Marja de Lange terecht.

CRT_2118

1 augustus 2013

Spaans halfuurtje

door Bert van Klaveren
Rinus Goedhart

Rinus Goedhart

De combinatie altsaxofoon en orgel klinkt goed. Dat bleek vanmiddag opnieuw tijdens het miniconcert van Rinus Goedhart en Adri Karman. De warme klank van de altsax, toch vaker gebruikt in andersoortige muziekgenres, beïnvloedde de beleving van de orgelklank. Het klonk wat losser, wat gemakkelijker. Daar droeg ook het programma aan bij. Spaanse liederen en orgelmuziek en dat bij een temperatuur die niet voor de Spaanse onderdeed, maakten dit concert tot een bijzondere belevenis. De heren lieten zich door de warmte niet van de wijs brengen en speelden als vanouds met hart en ziel. De talrijke luisteraars in de Koorkerk konden dat zeer goed waarderen.

Adri Karman

Adri Karman

%d bloggers liken dit: