Miniconcert Jan Wisse

door Bert van Klaveren

Jan Wisse 2In de reeks miniconcerten is organist Jan Wisse donderdag 4 juli, evenals in vele voorgaande jaren, weer te beluisteren op het Van Vulpen-orgel in de Koorkerk. Het belooft weer een boeiend orgelrecital te worden. En een afwisselend concert, want Jan Wisse zal ook achter de piano plaatsnemen. Hij begint op het orgel met drie koraalvoorspelen uit het Orgelbüchlein van Johann Sebastian Bach. Daarna klinkt het Concerto del Sign Meck van Johann Gottfried Walther, gevolgd door een improvisatie van de concertgever. Van Alexandre Tansman, Pools-Frans componist en pianovirtuoos, speelt Jan Wisse op de piano de Petites Pièces pour les Enfants. Hij besluit zijn recital op het orgel met Toccata van Jan Nieland.

Van Arie Joosse kreeg Jan Wisse de eerste orgellessen en daarna studeerde hij  orgel en piano bij Leen de Broekert aan de Zeeuwse Muziekschool te Middelburg.
Na het Koninklijk Conservatorium in Den Haag studeerde Jan Wisse aan het Conservatoire Internationale de Musique in Parijs bij Marie-Louise Langlais. In 1998 sloot hij deze studie af met het behalen van een Premier Prix, de hoogste waardering die voor dit examen kan worden behaald. Deze studie werd mogelijk gemaakt door een beurs van het Prins Bernhardfonds te Amsterdam.
In 1998 won hij de tweede prijs op het internationale orgelconcours Rijnstreek te Nijmegen. In 2000 won hij op ditzelfde concours de publieksprijs. In 2010 heeft Jan Wisse zijn beiaardstudie, met onderscheiding, afgerond. Hij heeft zijn studie voltooid aan de Koninklijke Beiaardschool “Jef Denyn” te Mechelen. In die plaats concerteerde hij op de Sint-Romboutstoren.
Op Walcheren heeft hij een uitgebreide lespraktijk voor orgel en piano. Bovendien is hij dirigent van drie koren.
Als organist is Jan Wisse verbonden aan de Gereformeerde Gemeente te Aagtekerke.
Het miniconcert, dat een onderdeel is van de activiteiten van het Lange Jan Project in de Abdijkerken, begint om 15.00 uur en de toegang is gratis.

Van Vulpen-orgel Koorkerk Middelburg

Van Vulpen-orgel Koorkerk Middelburg

Advertenties
%d bloggers liken dit: