Terugblik op 2012

door Bert van Klaveren

Op donderdag 29 november heeft het bestuur van het Lange Jan Project de najaarsvergadering gehouden. Het afgelopen seizoen werd geëvalueerd en de lijnen voor het seizoen 2013 werden uitgezet.

De evaluatie van het afgelopen seizoen gaf opnieuw reden tot tevredenheid. Hoewel het aantal bezoekers wat minder was dan vorig jaar, was er iedere donderdag weer de vertrouwde levendigheid van komende en gaande mensen in de Abdijkerken. Ze keken rond in de kerkgebouwen, bezochten middagpauzedienst en miniconcert, namen deel aan het kerkenpad en bezochten de tentoonstelling.

In 2011 trok het tijdelijk borduuratelier voor het grote wandkleed in de Nieuwe Kerk extra bezoekers. Dit jaar hing het wandkleed er in volle glorie en was bij de opzet van de tentoonstellingen grotere aandacht voor textiele kunstvormen, waarmee een verbinding werd gelegd met het nieuwe wandkleed. De vier verschillende exposities werden zeer gewaardeerd.
Het bezoek aan de miniconcerten liet een stijgende lijn zien.

De goede doelen die in 2012 een bedrag ontvingen waren:
1. Stichting DOOR te Middelburg
2. Stichting Steun en Opbouw Gambia, project Talokoto
3. Kindertehuis “Providence” te Mawathagama, Sri Lanka, ondersteund via de diaconie van de Hervormde gemeente Sint Laurens.

Het wordt nu een paar maanden stil rond het Lange Jan Project. In de tweede helft van mei gaat het seizoen 2013 van start, het 25e seizoen, een jubileum.

Lange Jan en Abdij Foto: Beeldbankmiddelburg

Lange Jan en Abdij      Foto: Beeldbankmiddelburg

Advertenties
%d bloggers liken dit: